Nye tall fra Janusbanken

Janus serumbank inneholder nå prøver fra mer enn 42 000 personer som senere har fått kreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Janus serumbank inneholder nå prøver fra mer enn 42 000 personer som senere har fått kreft. Prøver fra Janusbanken har gitt forskningsmateriale til mange prosjekter opp gjennom årene, og har bidratt til verdifull kunnskap om kreftsykdommer.

Janus serumbank består av cirka 455 000 tappinger fra om lag 334 000 norske givere, lagret ved minus 25 grader celsius. Serum fås ved å fjerne blodlegemer og koagulasjonsfaktorer fra blod.

Hvert år blir Janus-registeret koblet mot Kreftregisteret for å identifisere nye krefttilfeller i serumbanken. På Janus' nettsider finnes nå oppdaterte oversikter over de vanligste og mer sjeldne kreftformer i serumbanken.