Nye nasjonale retningslinjer for HPV-test i sekundærscreening

Fra 1. januar er det innført nytt, regulatorisk system for HPV-testing i sekundærscreening i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.<br>Kreftregisteret har oppdatert flytdiagrammet som følger den nasjonal algoritmen for utredning av kvinner mellom 25-69 år som har lavgradige eller usikre funn i celleprøven.

Fra 1. januar er det innført nytt, regulatorisk system for HPV-testing i sekundærscreening i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Kreftregisteret har oppdatert flytdiagrammet som følger den nasjonal algoritmen for utredning av kvinner mellom 25-69 år som har lavgradige eller usikre funn i celleprøven.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft bruker to ulike flytdiagram når en kvinnes celleprøve viser lavgradige eller usikre funn (ASC-US og LSIL). Kvinner mellom 25 og 69 år anbefales å ta HPV-test som sekundærscreening, mens kvinner som er eldre eller yngre enn denne aldersgruppen bare testes ved cytologi.


Krav til HPV-tester som gir takstrefusjon
Fra 2012 har Helsedirektoratet vedtatt endringer i reglene knyttet til takstrefusjon. Refusjon kan bare kreves når HPV-testen:

  • er tatt på kvinner i alderen 25 og 69 år
  • er CE-merket
  • påviser minst 12 høyrisiko HPV-typer
  • er grundig validert i randomiserte kliniske studier
  • er i henhold til internasjonale anbefalinger
  • har en sensitivitet og en spesifisitet som er minst like høy som Hybrid Capture II
  • er tatt mellom 6 og 12 måneder etter indeksprøve som viser ASC-US eller LSIL, eller 12 måneder etter triage der cytologisk diagnose er normal eller uegnet samtidig som HPV-testen er positiv