Ny studie om overlevelse etter eggstokkreft

Det er mindre sjanse for tilbakefall av ondartet eggstokkreft i stadie 1 dersom svulsten ikke sprekker under operasjon. En svulst med klarcellet vevstype har også dårlig effekt på langtidsoverlevelse.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er mindre sjanse for tilbakefall av ondartet eggstokkreft i stadie 1 dersom svulsten ikke sprekker under operasjon. En svulst med klarcellet vevstype har også dårlig effekt på langtidsoverlevelse.

Kreftregisterets Torbjørn Paulsen er førsteforfatter i en studie som nylig ble publisert i Gynecologic Oncology: Improved 5-year disease-free survival for FIGO stage I epithelial ovarian cancer patients without tumor rupture during surgery

Ikke tidligere påvist

Tidligere studier på eggstokkreft har ikke kunnet påvise at i de tilfellene der kreftsvulsten sprekker under operasjon har pasienten dårligere overlevelse enn hos pasienter der svulsten fjernes intakt. Målsetningen med denne studien var å analysere hvorvidt sprekk i svulsten under operasjon gir utslag på hvor mange pasienter som fem år etter inngrepet lever uten tilbakefall.

279 kvinner

Tidligere studier viser at i mellom 9 og 38 prosent av tilfellene sprekker svulsten under operasjonen. Disse tallene gjelder kvinnene som har eggstokkreft i stadie 1, det vil si at kreften er begrenset til eggstokkene.
Studien har sett på alle kvinner i Norge som fikk kreft i eggstokkene (stadie 1) i 2002-2004.
De 279 kvinnene ble delt inn i tre grupper:

  • Gruppe AB:
    Kreft i en eller begge eggstokkene
  • Gruppe C
    Kreften på eggstokkens overflate, eller kreftceller funnet under vasking av bukhule, eller at svulsten har sprukket før operasjonstidspunkt
  • Gruppe Cr
    Kreftsvulsten sprakk under operasjon

Ulik overlevelse

Overlevelsestallene for de tre gruppene – sykdomsfri overlevelse etter fem år - var ulik. Av de som ble operert og fikk svulsten ut uten at det var lekkasje, levde 91 prosent etter fem år uten tilbakefall (gruppe AB). For gruppe C og Cr var overlevelsen på henholdsvis 81 og 79 prosent.

Ulik vevstype – ulik overlevelsesprognose

Hovedsiktemålet med studien var å se på effekten på sykdomsfri overlevelse etter fem år i tilfeller der svulsten sprekker under operasjon - uavhengig av histologi (vevstype). Forskerne ser likevel klar sammenheng mellom vevstype i eggstokksvulsten og graden av overlevelse. Forskerne studerte histologien i svulstene, det vil si oppbygning og sammensetning av kreftvevet, og det er skilt mellom klarcellet, serøst, mucinøst og endometroid.

Bedre med slimholdig vev

Høyest sykdomsfri overlevelse etter fem år hadde pasienter med endometrial vevstype (92 prosent), mens de med klarcellet vevstype hadde 75 prosents overlevelse.
Langt flere klarcellede svulster sprakk under operasjon enn andre histologiske vevstyper. Trolig kommer dette av at svulsten har en skjørere overflate og sammenvoksninger til vevet rundt. Hos de kvinnerne som hadde kreftsvulster med slimholdig vev så det ikke ut til å ha noen tilbakefallseffekt om de sprakk eller ikke under operasjon.

Kvalitetsindikator

Studien viser at særlig svulster med klarcellet vev viser seg å ha dårlig effekt på langtidsoverlevelse.  Kirurgene må bestrebe seg på å unngå at det går hull på svulsten under operasjon ved å fjerne sammenvokst vev rundt svulsten forsiktig. Paulsen et. al konkluderer med at det er en viktig kvalitetsindikator for kirurgi av eggstokkreft at man klarer å operere ut kreftsvulsten uten at den sprekker.