Ny studie bekrefter norske tall: Få bivirkninger ved HPV-vaksinen

En ny studie viser få alvorlige bivirkninger av HPV-vaksine gitt til rundt 300 000 piker i Sverige og Danmark. Dette bekreftes også av norske tall. Dette er vi glade for, for vi er overbevist om at HPV-vaksineringen vil ha stor effekt på forekomst av livmorhalskreft, og muligens også andre kreftformer framover, sier overlege Mari Nygård, som forsker på HPV relatert kreft i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 14.10.2013

 

Denne saken er mer enn 5 år gammel

 

En ny studie viser få alvorlige bivirkninger av HPV-vaksine gitt til rundt 300 000 piker i Sverige og Danmark. Dette bekreftes også av norske tall. Når det i tillegg stilles spørsmål om de fleste av disse virkelig skyldes vaksinen, tror vi nok at vi kan konkludere med at det er liten risiko knyttet til å la seg vaksinere. Dette er vi glade for, for vi er overbevist om at HPV-vaksineringen vil ha stor effekt på forekomst av livmorhalskreft, og muligens også andre kreftformer framover, sier overlege Mari Nygård, som forsker på HPV relatert kreft i Kreftregisteret.

En ny studie om bivirkninger av HPV vaksine ble publisert i British Medical Journal (BMJ) 9. oktober og omfatter rundt én million svenske og danske jenter.

For å kartlegge alvorlige bivirkninger ble rundt 300.000 HPV-vaksinerte sammenlignet forskere fra Smittskyddsinstitutet og Karolinska Instituttet i Sverige og Statens Serum Institut i Danmark med en kontrollgruppe på rundt 700.000 ikke-vaksinerte jenter. Alle jentene ble vaksinert mellom 2006 og 2010, og forskerne fulgte dem via de svenske og danske pasientregistrene. Forskerne fulgte opp rapporter på 53 ulike diagnoser som krever behandling i spesialisthelsetjenesten.

Sammenligningen viste at forekomst av de sykdommene kunne ikke tilknyttes til vaksinering med Gardasil

Studien bekrefter at vaksinen er trygg

Media rapporterer jevnlig om mer eller mindre alvorlige bivirkninger av HPV-vaksinen. Dette gir et inntrykk av at alvorlige bivirkningene er vanligere og mer alvorlige enn det de i virkeligheten er.

- Den nye studien og de norske tallene viser klart at HPV-vaksinen er trygg.  Fra vaksinen ble inkludert i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009 har årskull av 12 år gamle norske jenter har fått over 277 000 doser HPV-vaksine. Det er kun meldt inn 431 tilfeller av bivirkninger, og nesten alle er lite alvorlige og forbigående,  sier overlege Mari Nygård i Kreftregisteret.

Nygård forsker på HPV-relatert kreft. Hun tror også at mange av de rapporterte bivirkningene ikke kan knyttes til vaksinen. Tilfeldige akutte hendelser som inntreffer i nær tilknytning til vaksinering, blir ofte rapportert som bivirkninger, uten at de nødvendigvis er det. Nygård tviler derimot ikke et øyeblikk på de helsegevinster som vaksinen vil kunne gi i fremtiden.

Hun viser til at forekomst av livmorhalskreft har blitt betydelig redusert etter at Norge etablerte et screeningprogram mot denne sykdommen. Allikevel fikk rundt 300 kvinner denne sykdommen i 2011, og et stort antall av disse har ikke fulgt anbefalingene fra Masseundersøkelsen om å ta celleprøve hvert 3. år. Samtidig behandles om lag 3000 kvinner hvert år for HPV –relaterte alvorlige celleforandringer.

- Det er allerede vist at vaksinen har effekt mot de farligste virusvariantene, og vil derfor kunne gi kvinner en ekstra beskyttelse mot denne farlige kreftformen, samtidig redusere antall av behandlingstrengende celleforandringer sier Nygård.

tor.johnsen@kreftregisteret.no