Ny rapport fra ECDC om HPV-vaksinering i Europa

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) konkluderer i en oppdatert rapport etter at 19 europeiske land har startet vaksinasjonsprogrammer mot humant papillomavirus (HPV at vaksine er trygg og har god virkning mot forstadier til livmorhalskreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publiserte i september en oppdatert rapport  etter at 19 europeiske land har startet vaksinasjonsprogrammer mot humant papillomavirus (HPV). Rapporten konkluderer med at HPV- vaksinen er trygg og har god virkning mot forstadier til livmorhalskreft.

En ny europeisk rapport har vurdert HPV vaksinen etter at den nå er innført i en rekke europeiske land.  Konklusjonen er at vaksinen er effektiv og at alvorlige bivirkninger er sjeldne.

- Ettersom HPV vaksine tilbys til unge jenter har det vært viktig å kartlegge eventuelle bivirkninger, sier overlege Mari Nygård som leder enhet for HPV-forskning i Kreftregisteret.

Kunnskapen om bivirkninger er økt etter vaksinen ble tilgjengelig. Litteraturen, som den nye europeiske rapporten, tyder altså på at alvorlige bivirkninger er svært sjeldne.

- Siden kortvarige studier ikke fanger opp bivirkninger som kan oppstå i lang tid etter vaksinering, er det viktig å kartlegge om HPV vaksiner har langtids bivirkninger, sier Nygård. Kreftregisteret deltar i en stor Nordisk studie som undersøker nettopp slike langtidsbivirkninger.  

Lav vaksinedekning i Europa

ECDC påpeker at til tross for få bivirkninger, meget effektiv og gratis vaksine, er vaksinedekningen lav i Europa. 

- Rundt 70 %  av  12 år gamle jenter i Norge har latt seg vaksinere og vi ligger dermed langt etter England og Portugal hvor over 80 % av målgruppen har tatt HPV-vaksine, sier Nygård.

Kun gjennom høy dekningsgrad utnyttes HPV-vaksinens potensial optimalt i forebyggende arbeid mot livmorhalskreft. Den europeiske rapporten konkluderer med at valg av målgrupper som skal vaksineres har betydning for hvor stor vaksineeffekten blir. Vaksinering av eldre jenter bidrar til tidligere effekt på forstadier til livmorhalskreft og vaksinering av gutter gir i tillegg beskyttelse mot HPV relaterte sykdommer blant menn.

- Uten tvil vil samtidig vaksinering av gutter mot HPV infeksjon bidra til bedre infeksjonskontroll i befolkningen, sier Nygård. I tillegg at på sikt vil man redusere HPV relaterte sykdommer hos menn, reduseres HPV infeksjon blant jenter mer effektivt hvis gutter er vaksinert. Det blir viktig å få en kost-nytte analyse av guttevaksinering i Norge, tilføyer hun.

tor.johnsen@kreftregisteret.no