Ny praksis for private helseundersøkelser

Strålevernet har i samråd med Helsedirektoratet vurdert om private røntgeninstitutters tilbud om individuelle radiologiske helsekontroll kan defineres som screening. I dag er det mange røntgeninstitutter som tilbyr slike undersøkelser, uten at det foreligger henvisning fra lege.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Strålevernet har i samråd med Helsedirektoratet vurdert om private røntgeninstitutters tilbud om individuelle radiologiske helsekontroll kan defineres som screening. 

I dag er det mange røntgeninstitutter som tilbyr slike undersøkelser, uten at det foreligger henvisning fra lege. 

En slik praksis er i strid med regelverket, og bryter med hovedprinsippet om at all bruk av strålekilder skal være berettiget. Enhver henvisning til røntgen-, MR- og nukleærmedisinske undersøkelser skal baseres på en klinisk vurdering av pasienten før undersøkelsen gjennomføres.

Undersøkelsen skal være berettiget og utøvende virksomhet har ansvar for å vurdere berettigelsen.

Forrige uke sendte Statens strålevern brev til private institutter og medisinske sentre der lovteksten presiseres og der det opplyses om at individuelle helsekontroller ikke følger nasjonale retningslinjer for screening.

Dette innebærer at:

  • Radiologiske undersøkelser av friske personer ikke kan benevnes/markedsføres som screening, hvis ikke de er del av offentlig godkjent  program
  • All røntgen, MR, og nukleærmedisinske undersøkelser kun kan utføres etter henvisning fra lege
  • Rutinemessig innkalling utenfor godkjente screeningprogrammer og uten henvisning fra lege er ulovlig.