Ny TNM versjon for lungekreft- betydelige endringer, liten effekt

I 2009 ble den syvende versjonen av TNM (tumour, node, metastasis) klassifisering for lungekreft innført. Grunnlaget for revisjonen er nærmere 70 000 pasienter fra ulike registre fra hele verden. Kreftregisteret bidro betydelig i denne sammenheng med lungekrefttilfeller diagnostisert til og med år 2000.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I 2009 ble den syvende versjonen av TNM (tumour, node, metastasis) klassifisering for lungekreft innført. Grunnlaget for revisjonen er nærmere 70 000 pasienter fra ulike registre fra hele verden. Kreftregisteret bidro betydelig i denne sammenheng med lungekrefttilfeller diagnostisert til og med år 2000. Til sammenlikning var det forrige systemet bygget på rundt 5000 pasienter fra Texas i U.S.A. Revisjonen er gjennomført for å bedre behandlingsopplegg og prognose.

Hovedendringene i revisjonen er at svulstene inndeles i flere størrelser og flere svulster i samme eller ulike lungelapper er nedklassifisert til lavere stadium. Således er den nye versjonen mer komplisert og spørsmålet er om dette gir en bedre beskrivelse av sykdomsstadiet.

I en fersk studie fra Kreftregisteret med 1885 kirurgiske pasienter diagnostisert i perioden 2001-05 er det nye systemet evaluert med hensyn til TNM status etter operasjon. Resultatene viser at hos hele 17 % av pasientene ble stadiet endret slik at det potensielt kunne medføre behandlingskonsekvenser.

Viser liten effekt av ny revisjon

Videre viste den norske studien at stadiefordelingen er nærmest lik den gamle versjonen bortsett for sykdom i høyere stadier. Statistisk analyse av de prognostiske verdier i det nye systemet viste at de var uendret fra det gamle. Disse funnene er annerledes enn et fåtall tidligere studier, i hovedsak fra enkelt institusjoner, som uten tilstrekkelig statistisk mål har vist at revisjonen gir betydelig forbedringer.

Studien er den første som kritiserer systemet og vil forhåpentligvis bidra til å gjøre TNM klassifiseringen enda bedre i fremtiden. Selv om den bare ser på kirurgiske pasienter er det denne gruppen som i hovedsak er grunnlaget for den nye versjonen.

Den nye klassifiseringen medfører reelle forandringer i behandlingsregimet for nesten 20 % av pasientene. Om den kliniske bruk av den mer kompliserte syvende utgave vil bidra til en bedre prognose for pasientene er en utfordring for ytterligere forskning.

Les mer

Les abstract av artikkel her