Norge nær topp i forekomst av kreft i Europa, men har lave dødelighetstall hos menn

Norge har en av de høyeste forekomsten av kreft i Europa, men ligger lavere i kreftdødelighet hos menn enn mange andre land. Et tilnærmet komplett register er nok noe av forklaringen på hvorfor vi ligger høyt i forekomst i Europa, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Norge har en av de høyeste forekomsten av kreft i Europa, men ligger lavere i kreftdødelighet hos menn enn mange andre land. Et tilnærmet komplett register er nok noe av forklaringen på hvorfor vi ligger høyt i forekomst i Europa, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.
 
Idag markeres verdens kreftdag. De siste krefttallene fra Norge viser at 30 099 fikk kreft i 2012, og i underkant av 11 000 døde av ulike kreftformer.
 
Europeisk statistikk viser at vi er ett av landene i Europa som har høyeste forekomst av kreft. Et lyspunkt er at vi ligger lengre nede på listen når det gjelder kreftdødelighet i Europa. 

- Noe av forklaringen kan være at vi har et av de beste og mest fullstendig kreftregistre i verden, sier Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret. Noen land ligger lavere i forekomst fordi de har en underrapportering av krefttilfeller. Men det er ingen tvil om at norske kvinner og menn ligger på Europatoppen i forekomst av flere av de store kreftformene, tilføyer hun.

Norske menn har høy forekomst men lav dødelighet

Bjørn Møller leder Registeravdelingen i Kreftregisteret.  Han har sett nærmere på hvor Norge ligger på statistikken for de ulike kreftformene.

- Norske menn ligger høyt på statistikken i forekomst av prostatakreft, testikkelkreft, og føflekkreft, men samtidig er dette kreftformer med relativt god overlevelse, sier Møller. Samtidig er forekomst av lungekreft blant norske menn lav sammenlignet med mange andre land. Dette bidrar til at Norge relativt sett ligger lavt for dødelighet av kreft blant menn i Europa.

Lungekreft gir høyere dødelighetstall for norske kvinner 

Norske kvinner ligger lavere i forekomst av kreft enn andre europeiske kvinner. Når det gjelder tykktarmskreft er vi på topp i Europa, men forekomsten av brystkreft og livmorhalskreft ligger under gjennomsnittet for EU.

I Norge er kreftdødeligheten samlet lavere for kvinner enn for menn, men i europeisk sammenheng kommer norske kvinner noe dårligere ut. Statistikken gir én god forklaring på dette:   

- Forekomsten av lungekreft blant kvinner her i landet drar opp dødelighetstallene, sier Møller. Hvis vi sammenligner forekomsten av denne sykdommen i Norge med resten av Europa  ligger den lavt blant menn, men høyt blant kvinner og den fortsetter å stige i den kvinnelige befolkningen.

tor.johnsen@kreftregisteret.no