Nordisk sommerskole i kreftepidemiologi

Sommerskolen arrangeres av de nordiske kreftregistrene med støtte fra Nordic Cancer Union og de nasjonale kreftforeninger. Det er plass til fem personer fra hvert av de nordiske landene (totalt 25 plasser).
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Sommerskolen arrangeres av de nordiske kreftregistrene med støtte fra Nordic Cancer Union og de nasjonale kreftforeninger. Det er plass til fem personer fra hvert av de nordiske landene (totalt 25 plasser). Målgruppen er studenter i medisin, biologi, statistikk og andre felt med tilknytning til epidemiologi. Medisinstudenter kan søke om å få godkjent prosjektoppgaven som obligatorisk skriftlig oppgave.

Det er ingen kursavgift, og reise og opphold i fase 1 og 3 dekkes. Den som har behov for det, kan søke noe støtte til opphold i Oslo under arbeid med oppgaven (fase 2).

Kursopplegget er delt i tre faser:

Fase 1 (12. - 23. august 2007)
Introduksjon til kreftepidemiologi:
To ukers kurs i København (Kræftens Bekæmpelse) med undervisning i generell epidemiologi og kreftepidemiologi. Det er nordiske forelesere, og undervisningen foregår på engelsk.

Fase 2 (september 2007 - januar 2008)
Prosjektarbeid ved det nasjonale kreftregister:
I denne perioden gjennomføres et avgrenset forskningsprosjekt innen kreftepidemiologi i hvert av hjemlandene. Emne avtales mellom studenten og det nasjonale kreftregister før kurset. To eller tre studenter samarbeider om hvert enkelt prosjekt, og veiledes av forskere ved det nasjonale kreftregister. For de norske studentene ønsker vi at studentene starter arbeidet ved Kreftregisteret i Oslo med én ukes opphold før og etter fase 1, det vil si ukene 32 og 35. Resten av denne perioden arbeider man på hjemstedet.

Fase 3 (januar/februar 2008)
Presentasjon av prosjektet:
Alle de nordiske studentene og veiledere samles til et 2-3 dagers internatkurs for presentasjon og diskusjon av prosjektene. Dette vil foregå i Virrat i Finland i månedskiftet januar/februar 2008.