Nordic Information for Action eScience Center (NIASC)

Det nystartede Nordic Information for Action e-Science Center (NIASC) i Stockholm skal utvikle IT verktøy for å styre og analysere data fra helseregistre og biobanker. Kreftregisteret er en av senterets 16 partnere fra de nordiske land, Estland og Polen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det nystartede Nordic Information for Action e-Science Center (NIASC) i Stockholm skal utvikle IT verktøy for å styre og analysere data fra helseregistre og biobanker. Slike eScience-verktøy kan på sikt gi mer individuelt tilpassede og kostnadseffektive helsetilbud for pasientene,  både i forhold til diagnostisering og behandling, sier avdelingsleder Jan Nygård i Kreftregisteret, som er en av senterets 16 partnere fra de nordiske land, Estland og Polen. 

Partnerne representerer de kreftregistre, nasjonale biobanker og ansvarlige for nasjonale screeningprogrammer. NIASC er tilknyttet Karolinska Institutet i Stockholm og ledes av professor Joakim Dillner.    

De nye IT-verktøyene som skal utvikles av NIASC skal gi bedre oversikt over biobanker i Norden, og forbedre bruken av data fra nationale helseregistre og biobanker i helsetjenesten. De skal i første omgang  tas i bruk i et pilotprojekt for å forbedre og effektivisere screeningprogrammer mot kreft.

- Ett av våre hovedmål å  introdusere individuelt tilpasset screening for én kreftform  i minst ett et nasjonalt screeningprogram i Norden innen fem år. For at kunne oppnå dette trenger vi eScience, både for å kunne utvikle risikovurdering for kreftsykdom, og for å få gode it-baserte verktøy, som kan innkalle deltakere til screening med forskjellig intervall, forteller Karin Sundström, som er prosjektleder i NIASC.

Senteret vil også legge vekt på etiske aspekter og på kommunikasjon, for å bidra til å øke åpenhet om forskning basert på biobanker og registre.

tor.johnsen@kreftregisteret.no