NORDCAN - En kilde til nordisk kreftstatistikk

Kreftregisteret deltar i NORDCAN, et samarbeidsprosjekt mellom alle de nordiske kreftregistre. På NORDCAN sine internettsider finnes opplysninger om kreftforekomst, dødelighet, prevalens (antall personer som lever med en kreftdiagnose) og overlevelse for 41 største kreftformer i de nordiske land.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret leverer data NORDCAN,  et samarbeidsprosjekt mellom alle de nordiske kreftregistre. På NORDCAN sine internettsider finnes opplysninger om kreftforekomst, dødelighet, prevalens (antall personer som lever med en kreftdiagnose) og overlevelse for 41 største kreftformer i de nordiske land. 

NORDCAN ble etablert av det nordiske samarbeidsorgan for kreftregistre (ANCR)  i år 2000. Målet var å gi tilgang til en samlet nordisk kreftstatistikk basert på hvert lands nasjonale krefttall.

Tallene i NORDCAN leveres til fra alle kreftregistre i ett tilpasset format for å kunne brukes i komparativ forskning, f. eks. på overlevelse. Tjenesten er imidlertid åpent tilgjengelig for alle på prosjektets internettsider.  Et web-basert program gir adgang til summariske data med mulighet for å lage grafer og tabeller. Regionale data for opp til 6 regioner for hvert land er inkludert for forekomst, dødelighet og prevalens.

Den høye datakvaliteten i de nordisk Kreftregistre er, takket være de entusiastiske forskere og medarbeidere som deltar i prosjektet, en unik kilde til kunnskap om kreft i en region med over 23 millioner innbyggere.

tor.johnsen@kreftregisteret.no