NOFE-konferansen 2007

Kreftregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin (UIO) ønsker velkommen til den 15. norske epidemiologikonferansen i Oslo den 22. og 23. november 2007. Konferansen holdes på Voksenåsen hotell.

Kreftregisteret, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin (UIO) ønsker velkommen til den 15. norske epidemiologikonferansen i Oslo den 22. og 23. november 2007. Konferansen holdes på Voksenåsen hotell.