Movember-barter sørger for bedre livskvalitet for prostatakreft-pasienter

Movember gir 4,5 millioner kroner til Kreftregisteret for å kartlegge menns livskvalitet under og etter behandling for prostatakreft. – Vi er veldig glade for at Movember setter fokus på dette, og for at vi kan få bidra til økt kunnskap om prostatakreft og livskvalitet, sier Kreftregisterets Tom Børge Johannesen.

 

Movember gir 4,5 millioner kroner til Kreftregisteret for å kartlegge menns livskvalitet under og etter behandling for prostatakreft. – Vi er veldig glade for at Movember setter fokus på dette, og for at vi kan få bidra til økt kunnskap om prostatakreft og livskvalitet, sier Kreftregisterets Tom Børge Johannesen.

Hver dag får i gjennomsnitt 13 menn påvist prostatakreft i Norge, og i løpet av 2013 fikk 4836 diagnosen. Stadig flere blir diagnostisert med prostatakreft, men dødeligheten har gått ned i løpet av de siste ti-årene. Dermed er det mange menn i Norge som lever med å ha eller ha hatt en prostatakreft-diagnose.

- Vi vil rette en stor takk til alle de som har støttet Movember med bidrag. Dette prosjektet om livskvalitet håper vi kan være et håndfast og effektivt bidrag for å gjøre behandlingen og hverdagen bedre for menn med en prostatadiagnose, sier Tom Børge Johannesen, nestleder i Registeravdelingen i Kreftregisteret.

- Kartlegger tema vi vet lite om

- Vi vet mye om tallene rundt prostatakreft, og vi vet mye om hva slags type behandling pasientene får. Vi vet derimot langt mindre om hvordan behandlingen oppleves, og om hva som skjer med pasientene etter at den aktive behandlingsfasen er over, sier Johannesen

Pengene som Kreftregistret nå får av Movember gir en unik mulighet til å kartlegge bivirkninger etter behandling, uansett om pasienten har vært igjennom kirurgi eller strålebehandling. Kjente bivirkninger etter prostatakreft er blant annet ereksjonsproblemer, inkontinens og vansker av psykisk art.

Pasientene får selv mulighet til å registrere bivirkninger, og hvordan de opplever sin egen helsesituasjon, både fysisk og psykisk.

- Vi kommer til å sammenligne resultatene med normalbefolkning, og kommer til å få en innsikt om denne sykdommen som vi ikke har hatt tidligere. Kanskje kommer denne kartleggingen til å føre til endringer i behandlingsopplegg eller oppfølging etterpå, sier Johannesen.

Den internasjonale Movember-bevegelsen kommer til å følge tett med på arbeidet og resultatene av undersøkelsene.

- Det er helt fantastisk for oss å kunne bidra til dette arbeidet Kreftregisteret nå skal gjøre. Dette tiltaket vil utvilsomt bedre livskvaliteten til de som blir rammet av prostatakreft og gi oss verdifull innsikt for at vi skal kunne gi menn et bedre tilbud, sier JC, en av Movembers grunnleggere.

Denne uken var han i Norge for å annonsere de gode nyhetene sammen med Kreftforeningen og Kreftregisteret.

Viktig for et bedre helsetilbud

Prostatekreft er en av de vanligste kreftformene vi har i Norge. Mange går igjennom en tøff behandling, og flere sliter med senskader.

- Vi har lenge antatt hvordan pasientene opplever møte med helsevesenet, og livet under og etter behandling. Nå skal vi få vite fra pasientene selv hvor skoen trykker. Denne kunnskapen vil bli viktig for å utvikle enda bedre helsetjenester, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

- Dette er et viktig bidrag i jakten på bedre behandlingsmetoder og bedret livskvalitet for prostatakreftpasienter, sier Ryel.