Movember: Fokus på prostatakreft

Gjennom å la barten gro skaper menn oppmerksomhet om menns helse og prostatakreft i den årlige Movemberaksjonen. Her er noen fakta om prostatakreft - en sykdom som rammer rundt 5000 norske menn årlig.
Sist oppdatert:
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Gjennom å la barten gro skaper menn oppmerksomhet om menns helse og prostatakreft i den årlige Movemberaksjonen. Her er noen fakta om prostatakreft - en sykdom som rammer rundt 5000 norske menn årlig.  

Forekomst

 • 4919 menn fikk prostatakreft i 2012

 • Prostatakreft er dermed den kreftsykdommen som rammer flest norske menn og flest "nordmenn" totalt 

 • Prostatakreft utgjorde 30 % av alle krefttilfeller hos menn, og omlag 15 % av all kreft i 2012 

 • Mange tilfeller av prostatakreft vokser sakte og vil ikke utvikle seg til livstruende sykdom

 • Det er derfor trolig mange flere som har prostatakreft, og vil leve (og dø) med sykdommen uten at de vet det

Risiko

 • Om lag 1 av 8 menn vil få prostatakreft før de fyller 75 år

 • De aller fleste tilfeller av prostatakreft rammer menn over 50 år

Trender

 • Det er omlag fire ganger så mange menn som får prostatakreft nå som for 50 år siden

 • Det var en liten nedgang i antall tilfeller fra 2011 til 2012

 • Den kraftige økningen de siste årene skyldes i stor grad testing for Prostata Spesifikt Antigen (PSA) som også kan påvise sykdom uten at det foreligger symptomer

Overlevelse

 • Fem års relativ overlevelse for prostatakreftpasienter var 90,2 % i perioden 2008-2012

 • Det var kun testikkelkreft og skjoldkjertelkreft hos kvinner som hadde høyere 5 års relativ overlevelse

 • I perioden 1973-1977 var fem års relativ overlevelse 53,5 %

 • Det var over dobbelt så mange som hadde eller hadde hatt prostatakreft i live ved utgangen av 2012 enn ti år tidligere

 • Det var 36 973 menn som hadde eller hadde hatt prostatakreft i live pr. 31.12.2012

Dødsfall

 • 1 006 menn døde av prostatakreft  i 2012

tor.johnsen@kreftregisteret.no