Minimal strålingsfare ved mammografiscreening

Strålingen fra mammografiscreeningen gjør minimal skade, bekrefter en ny studie. Sjansen for å få brystkreft som deltaker i Mammografiprogrammet på grunn av røntgenstrålingen er på 0,1 promille.

Publisert 11.4.14

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fem år! Innholdet kan være utdatert

Strålingen fra mammografiscreeningen gjør minimal skade, bekrefter en ny studie. Sjansen for å få brystkreft som deltaker i Mammografiprogrammet på grunn av røntgenstrålingen er på 0,1 promille. 

Cand. scient Ingrid Helen Ryste Hauge ved Fysisk institutt vil fredag 14. mars forsvare sin avhandling for graden ph.d: "Technical quality control in the Norwegian Breast Cancer Screening Program with focus on radiation doses." Seksjonsleder Solveig Hofvind på Kreftregisteret har vært biveileder for gradsarbeidet.

Ryste Hauge har i ett av forskningsprosjektene som ligger i bunn av doktorgraden sett på risikoen for å få strålingsindusert brystkreft ved deltakelse i Mammografiprogrammet: Hvor mange vil en anta at utvikler brystkreft som følge av stråledosen de får ved å gjennomgå ti screeningundersøkelser annethvert år fra de er 50 år?

Dersom man følger 100 000 kvinner fra de er 50 til 85 år, så er sjansen deres for å få brystkreft på grunn av strålingen på 0,1 promille. Faren for å dø av en brystkreft som er påført av strålingsdosene ved mammografi er 0,01 promille selv om man regner med at kvinnen lever til hun er over 100 år.

I mammografi benyttes såkalt ioniserende stråling for å framstille røntgenbilder av brystene. Når bildene blir tatt, vil noe av energien i strålingen bli absorbert i brystet, det vil si at brystet får en stråledose. Årsaken til at man ved mammografi legger press på brystene er få å få lavest mulig stråledose samtidig med at god bildekvalitet oppnås.

I Mammografiprogrammet har det vært en gradvis utskiftning av analogt utstyr med digitalt utstyr, noe som har innvirket på stråledosene. Stråledosene fra digitalt utstyr gir i snitt lavere dose enn fra analogt utstyr, men dette avhenger av valg av leverandør og teknologi, og av innstillingen på mammografiapparatene.

- Det er trygt å konkludere med at risikoen for strålingspåført brystkreft som et resultat av organisert screening er minimal i screeningprogrammer som drives etter europeiske retningslinjer, konkluderer Ryste Hauge i en studie som ble publisert i Acta Radiologica tidligere i vinter.