Mindre prostatakreft i 2010

Sammenligner vi den siste 5-års perioden med den forrige, har forekomsten av prostatakreft økt med 21%. De siste tre årene har vi likevel sett en positiv endring med synkende forekomst. Vi antar at det kan tilskrives PSA-testingen, sier avdelingsleder Steinar Tretli ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Sammenligner vi den siste 5-års perioden med den forrige, har forekomsten av prostatakreft økt med 21%. De siste tre årene har vi likevel sett en positiv endring med synkende forekomst. Vi kan ikke med sikkerhet si hva årsaken til dette er, men antar at det kan tilskrives PSA-testingen, sier avdelingsleder Steinar Tretli ved Kreftregisteret. 

Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest nordmenn, og 4210 norske menn fikk sykdommen i 2010. Det er imidlertid registrert en klar nedgang i forekomst de siste tre årene.

Test for prostataspesifikt antigen (PSA) kan brukes til å påvise kreft i prostata, følge sykdomsutviklingen og måle virkningen av behandling av sykdommen. Økende bruk av PSA tester fra begynnelsen av 1990-årene førte til en kraftig økning i forekomst av sykdommen fram til 2007, men deretter har forekomsten sunket merkbart. 

- Nedgangen kan ha to årsaker, sier avdelingsleder Steinar Tretli. Den kan skyldes at det i 2010 ikke ble tatt så mye PSA-tester som tidligere. Dessverre er det ikke noen registrering av hvor mange slike prøver som tas hvert år. Vi vet  at ulik PSA-praksis i helseregionene har stått bak betydelige regionale forskjeller i forekomst av prostatakreft tidligere. Uten tilgang til PSA-statistikk kan man imidlertid ikke utelukke at anbefalingene om å redusere bruk av PSA-tester står bak nedgangen, tilføyer Tretli.

En annen forklaring kan være at man fram til 2007 fant mange tilfeller som ville blitt diagnostisert på et senere tidspunkt eller kanskje aldri ville ha blitt oppdaget. Da er det en forventet konsekvens av høy diagnostisk aktivitet  at antallet nye tilfeller etter hvert går ned.

tor.johnsen@kreftregisteret.no