Mindre livmorhalskreft enn noensinne

Det ble registrert et rekordlavt antall tilfeller av livmorhalskreft i Norge i 2007. - Det er fortsatt viktig å få kvinner til å møte til screening hvert tredje år, sier leder Bente Kristin Johansen i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel

Det ble registrert et rekordlavt antall tilfeller av livmorhalskreft i Norge i 2007. - Det er fortsatt viktig å få kvinner til å møte til screening hvert tredje år, sier leder Bente Kristin Johansen i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Tekst: Børge Sildnes

Bente Kristin Johansen

261 kvinner fikk denne diagnosen i løpet av 2007, viser Kreftregisterets årlige statistikkpublikasjon Cancer in Norway.

- Vi ser en gledelig nedgang i antall krefttilfeller, og antallet er det laveste vi har hatt, sier Johansen.

Gjennom Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft anbefales kvinner i Norge mellom 25-69 år å ta prøver fra livmorhalsen hvert tredje år for å avdekke eventuelle forstadier til kreft.

Kraftig reduksjon de siste ti årene

Tidligere i år publiserte forskere ved Kreftregisteret en artikkel i Legeforeningens tidsskrift, som viste at forekomsten av kreftformen har sunket med 25 prosent siden Masseundersøkelsen startet i 1995 og frem til 2004. Studien viste også at færre dør av sykdommen.

Nå ser det altså ut til at antallet krefttilfeller minskes ytterligere.

- Vi ser likevel at Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har et forbedringspotensial – og at det er viktig å jobbe for å øke dekningsgraden, sier Johansen.

Livmorhalskreft skyldes virus

Kreft i livmorhalsen skyldes infeksjon med humant papillomavirus (HPV), en hyppig konsekvens av å være seksuelt aktiv. Celleprøven fra livmorhalsen tas hos fastlege eller hos gynekolog.

På verdensbasis er livmorhalskreft den tredje største kreftform som rammer kvinner. Livmorhalskreft er den vanligste kreftformen hos kvinner under 35 år. Mer enn 80 prosent av nye tilfeller oppstår i land uten et organisert masseundersøkelsesprogram.