Milliongave skal hjelpe kreftpasienter

Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte har bevilget 2,9 millioner kroner til Norsk Bryst Cancer Register (NBCR). Pengene ble samlet inn under Rosa sløyfe-aksjonen i 2005. Registeret skal sørge for bedre diagnostikk og behandling av brystkreftpasienter.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftforeningen og Foreningen for brystkreftopererte har bevilget 2,9 millioner kroner til Norsk Bryst Cancer Register (NBCR). Pengene ble samlet inn under Rosa sløyfe-aksjonen i 2005. Registeret skal sørge for bedre diagnostikk og behandling av brystkreftpasienter.

Tekst: Børge Sildnes

Direktør Frøydis Langmark, KreftregisteretRegisteret ligger under Kreftregisteret, men er et samarbeidsprosjekt med Norsk Bryst Cancer Gruppe. Det vil være et nasjonalt register for diagnostikk og behandling av brystkreft.

- NBCR skal følge hver enkelt pasients behandlingssekvenser innen kirurgi, stråling, cellegift og annen medikamentell behandling. Vi vil også følge bivirkninger og overlevelsesforhold hos brystkreftpasientene, sier Kreftregisterets direktør Frøydis Langmark.

Ressurskrevende prosess

Pengene fra Rosa sløyfe-aksjonen skal bidra til å sikre en permanent drift fra 2008.

- Etablering, drift og pågående kvalitetssikring er en ressurskrevende prosess. Vi vil derfor først utføre et pilotprosjekt i samarbeid med Ullevål universitetssykehus, sier Langmark.

Skal uttrydde misforhold

I Helse- og omsorgsdepartementets Nasjonal strategi for kreftområdet for perioden 2006-2009, ble viktigheten av å etablere nasjonale medisinske kvalitetsregistre understreket.

- Det etterlyses mer helhetstenkning, empati og omsorg for kreftpasientene fra helsevesenets side, blant annet gjennom media. Samtidig oversvømmes vi av løfterike nye resultater fra forskning på diagnostiske og terapeutiske metoder. Alt dette mens oversikten over den faktiske praksis når det gjelder diagnostisk utredning og behandling av kreftsykdom er meget mangelfull. NBCR vil i høy grad bidra til å uttrydde dette misforholdet, sier Langmark.