Milada Cvancarova Småstuen disputerer for doktorgraden 19.9.2011

Milada Cvancarova Småstuen ved Kreftregisteret vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor) 19.9.2011. Småstuen er rådgiver i Registeravdelingen i Kreftregisteret
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Stipendiat Milada Cvancarova Småstuen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor) 19.9.2011. Småstuen er rådgiver ved Registeravdelingen i Kreftregisteret.

Hovedmålet med avhandlingen er å undersøke om og under hvilke forutsetninger viktig og klinisk relevant informasjon kan hentes fra store populasjon og sykehusbaserte registre. Videre ser avhandlingen på hvilke prognostiske faktorer som spiller en viktig rolle for overlevelse og spesielt for muligheten å få barn etter at kreftpasienter er ferdig med sin behandling.

Avhandlingen viser at store populasjons- og sykehusbaserte registre er en viktig og nyttig kilde av informasjon, også i å besvare besvare spesifikke kliniske spørsmål.  Milada Småstuen peker på at det er svært viktig at videre forskning innen epidemiologi skjer i et godt samarbeid mellom statistikere og klinikere. Dette for å sikre riktig valg av statistiske verktøy, og en god tolkning av resultatene.