Menn og kvinner over 60 mest utsatt for føflekkreft

Forekomst av føflekkreft øker mest blant kvinner og menn over 60, viser tall fra Kreftregisteret. Mest sannsynlig skyldes dette den stadig mer aktive livsstilen i denne gruppen, sier forsker Trude Eid Robsahm.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Forekomst av føflekkreft øker mest blant kvinner og menn over 60, viser tall fra Kreftregisteret. Mest sannsynlig skyldes dette den stadig mer aktive livsstilen i denne gruppen, sier forsker Trude Eid Robsahm. Den eldste aldersgruppen har mye på å vinne på å beskytte seg mot den sterke vårsola.

Tekst: Tor Johnsen

Forekomsten av den mest alvorlige hudkreftformen, malingt melanom, øker i alle aldersgrupper over 40 år. I 2008 fikk 1288 kvinner og menn  denne kreftdiagnosen. Over 80 prosent av tilfellene hos menn finnes blant de over 50 år. Tilsvarende tall for kvinner er i overkant av  70 prosent. Årsaken er primært eksponering for sol, og kan lett forebygges. 

Økningen blant de over 60 år er stor og særlig markert blant menn. Dette er den gruppen som har hatt størst livsstilsendring i løpet av de siste 20 årene, sier Robsahm. Norske pensjonister på 2000-tallet  har en helt annen solingsadferd og eksponerer seg for langt mer sol enn sine forgjengere. Mange tilbringer også mye tid på sydlige breddegrader i vinterhalvåret, der solen er langt sterkere enn her hjemme.

Den økende forekomsten av føflekkreft kan nok bremses med noen enkle tiltak, sier Trude Eid Robsahm. Reduser den totale tiden du utsetter huden din for sol, og bruk krem med høy faktor for ekstra beskyttelse.