Meldeskjema for colorectalcancer

1. januar 2007 ble det innført nytt skjema for å melde svulster i colon og rectum til Kreftregisteret.

1. januar 2007 ble det innført nytt skjema for å melde svulster i colon og rectum til Kreftregisteret.