Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft: Hvorfor kan ikke Kreftregisteret sende påminnelse om ny celleprøve til kvinner som reserverer seg mot lagring av normale funn?

Det er flere kvinner som lurer på hvorfor Kreftregisteret ikke kan minne dem som reserverer seg mot lagring av informasjon om normale prøver om at det er på tide å ta en ny prøve? Svaret på dette spørsmålet ligger i hvordan Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er organisert.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er flere kvinner som lurer på hvorfor Kreftregisteret ikke kan minne dem som reserverer seg mot lagring av informasjon om normale prøver om at det er på tide å ta en ny prøve? Svaret på dette spørsmålet ligger i hvordan Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft er organisert. 

Kreftregisteret skal sørge for, som ansvarlig for drift av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft, å ha systemer som sikrer tilfredsstillende oppfølging av de som deltar. Driften er organisert i tråd med internasjonale anbefalinger, og lagt opp slik at de som ikke har tatt prøve de siste tre årene, skal være sikret å motta et brev med en påminnelse om at det er nødvendig å ta ny prøve.

Derfor må Kreftregisteret vite når siste prøve ble tatt. Dersom vi mangler denne informasjonen, vil vi ikke kunne sende ut påminnelse. Det ville også være etisk betenkelig om Kreftregisteret ikke skulle informere kvinnene som velger å reservere seg om de faktiske konsekvensene dette er. Vi mener tvert imot at dette er informasjon som er viktig for at kvinnene selv skal kunne sørge for å bestille tid for ny prøve. Slik kan de som ikke deltar i Masseundersøkelsen, selv forebygge livmorhalskreft gjennom regelmessig kontroller hos egen lege.