Mange krefttilfeller de siste 60 år kunne vært unngått

Føflekkreft har økt mest blant menn, mens lungekreft har økt mest blant kvinner de siste 60 årene. Dette viser en analyse av kreftutviklingen utført ved Kreftregisteret. De fleste tilfeller av lungekreft og føflekkreft kan knyttes til røyking- og solingsvaner og kunne vært unngått, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Røyking og overdreven soling har ført til eksplosjonsartet økning i lungekreft- og føflekkreft

Føflekkreft har økt mest blant menn, mens lungekreft har økt mest blant kvinner de siste 60 årene. Dette viser en analyse av kreftutviklingen utført ved Kreftregisteret. Det tragiske er at de fleste tilfeller av lungekreft og føflekkreft kan knyttes til røyking- og solingsvaner og kunne vært unngått, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret.

Med tallene for 2012 inneholder Kreftregisterets statistikk 60 komplette årganger. Dette gir mye kunnskap om de lange linjer i kreftutviklingen her i landet.

Kreftraten doblet sammenlignet med 1950-tallet
Hvis en sammenligner insidensraten for kreft tidlig på 1950-tallet med de nyeste tallene, har det blitt litt over dobbelt så høy rate blant menn, og litt under dobbelt så høy rate blant kvinner.

Samtidig er kreftbildet endret fullstendig på 60 år.  Kreft i magesekken var vanligste kreftform i 1953, nå er denne nesten forsvunnet. Livmorhalskreft hos kvinner har også falt betraktelig.  Derimot har en rekke andre kreftformer økt, og de med størst økning er i stor grad forebyggbare.

Dramatisk økning i noen kreftformer

- Det er nå nesten elleve ganger så høy  føflekkreftrate hos menn, og nesten ti ganger så høy lungekreftrate hos kvinner som det var tidlig på 1950-tallet. Det store flertallet av disse tilfellene skyldes vår livsstil. Uten røyking og overdreven soling kunne mange av disse krefttilfellene vært unngått, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret. 

Forekomst av annen hudkreft for begge kjønn er også økt langt mer enn gjennomsnittet, og det er nå mellom fem og ti ganger så høy insidensrate som for seksti år siden.

Kreftformer med størst økning i insidensrate 2008 – 2012, sammenlignet med perioden 1953 – 1957.  (Antall tilfeller i 2012 i parentes) 
1. Føflekkreft (Menn) (880) – økt 10,8 ganger
2. Lungekreft (Kvinner) (1 300) – økt 9,9 ganger
3. Føflekkreft (Kvinner) (875) – økt 9,4 ganger
4. Annen hudkreft (Kvinner) (780) – økt 5,3 ganger
5. Annen hudkreft (Menn) (889) – økt 4,6 ganger
6. Prostatakreft (Menn) (4 919) – økt 4,3 ganger
7. Testikkelkreft (Menn) (325) – økt 4,1 ganger
8. Non-Hodgkin-lymfom (Kvinner) (447) – økt 4,0 ganger
9. Lungekreft (Menn) (1 602) – økt 3,7 ganger
10. Non-Hodgkin-lymfom (Menn) (532) – økt 3,2 ganger

Av de andre store kreftformene har brystkreftraten doblet, mens tykk-og endetarmskreftraten er blitt nesten 3 ganger så høy som på begynnelsen av 1950-tallet.

tor.johnsen@kreftregisteret.no