Mange krav om yrkeserstatning ved kreftsykdom i 2010

Kreftregisteret og NAV har siden 1998 samarbeidet om prosjektet Yrkesbetinget kreft og erstatning. Målet er å øke andelen av pasienter med yrkesbetinget kreft som får godkjent sykdommen som yrkessykdom.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret og NAV har siden 1998 samarbeidet om prosjektet Yrkesbetinget kreft og erstatning. Målet er å øke andelen av pasienter med yrkesbetinget kreft som får godkjent sykdommen som yrkessykdom. Prosjektet har ført til at et høyere antall kreftpasienter fremmet krav om yrkeserstatning, og at krav ble fremstilt  raskere etter at diagnosen er stilt.

Tekst: Tor Johnsen

Beregninger for de nordiske land viser at av lungekrefttilfellene blant menn ville om lag 20 % vært unngått uten yrkespåvirkning. For brysthinnekreft (mesoteliom) er andelen hele 84 %, og for nese- og bihulekreft er andelen som en antar skyldes yrkespåvirkning 32 %. Blant kvinner er disse andelene beregnet til å være under 1 %.

På bakgrunn av dette har prosjektet konsentrert seg om  alle tilfeller av lungekreft blant menn og mesoteliom og nese- og bihulekreft blant menn og kvinner. Disse sykdommene er beregnet å utgjøre nærmere 90 % av alle tilfeller med yrkesbetinget kreft i Norge.