- Mammografiprogrammet reduserer dødeligheten av brystkreft med 40 prosent

– Det er realistisk å forvente at Mammografiprogrammets effekt på dødeligheten av brystkreft vil vedvare, sier programmets leder Solveig Hofvind, etter publisering av en ny Mammografirapport. Allerede er dødeligheten 40 prosent mindre for dem som møter opp til screening, sammenlignet med de som ikke gjør det.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 10.7.15

OBS! Denne artikkelen er eldre enn to år! Innholdet kan være utdatert

 

– Det er realistisk å forvente at Mammografiprogrammets effekt på dødeligheten av brystkreft vil vedvare, sier programmets leder Solveig Hofvind, etter publisering av en ny Mammografirapport. Allerede er dødeligheten 40 prosent mindre for dem som møter opp til screening, sammenlignet med de som ikke gjør det. Mammografiprogrammet arbeider framover for å finne flere løsninger som reduserer ulempene og øker fordelene ved å delta.

Sett under ett leverer Mammografiprogrammet et tilbud til kvinnene i målgruppen som er i henhold til både norske og europeiske retningslinjer.

Det var også konklusjonen i Forskningsrådets eksterne evaluering av Mammografiprogrammet, og i forbindelse med denne evalueringen konstaterte helseminister Bent Høie at Mammografiprogrammet skal fortsette.

– Må strekke oss mot enda bedre og mer moderne screening

De ansvarlige for Mammografiprogrammet har imidlertid et ønske om å videreutvikle programmet og forbedre det, slik at behandlingen kan tilpasses den enkelte kvinne i større grad enn det gjøres i dag og at dødeligheten kan muligens reduseres enda mer.

– Vi må hele tiden strekke oss for å tilby kvinnene et moderne screeningprogram for brystkreft, der alle deler holder høy kvalitet, sier leder Solveig Hofvind.

Hun trekker fram muligheter for mer individualiserte screeningopplegg som én mulig strategi, der noen får tilbud om utvidede undersøkelser, mens andre kan få beskjed om at screening hvert tredje år er tilstrekkelig for dem.

– Videre forskning på screeningdata for å finne enklere og mer effektive screeningmetoder er i alle fall avgjørende for å øke fordelene og redusere ulempene ved å delta, understreker Hofvind.

Vil jevne ut forskjeller i ventetid

Mammografiprogrammets interne rapport «Resultater fra prosessindikatorer», viser at mammografitilbudet holder en jevn standard over hele landet, men at det er noen forskjeller i ventetider mellom de ulike fylkene.

– Det er nærliggende å anta at de ulike ventetidene før tyding av bilder og videre oppfølging handler om radiologressurser, så her kommer vi til å gjøre en nærmere kartlegging av hvordan fordelingen ser ut rundt omkring i landet, sier Hofvind.

Videre anbefaler rapporten at faggruppene som er involvert i screeningprogrammet fortsetter å ha fokus på kompetanseutveksling, blant annet gjennom at personell fra ulike brystdiagnostiske sentre hospiterer hos hverandre.

I tillegg er planen å opprette faggrupper for personell med mammografi som spesialområde. Faggrupper for patologi og radiologi er allerede på plass, og har satt i gang med prosjekter. I tillegg er flere faggrupper og prosjekter i støpeskjeen.