Mammografiprogrammet redder mer enn 100 kvinner fra å dø av brystkreft hvert år

En ny studie utført ved Kreftregisteret viser at det norske mammografiscreeningprogrammet reduserer brystkreftdødeligheten med 43 % blant kvinner som møter, sammenlignet med de som ikke møter. Dette er en betydelig større gevinst av programmet enn tidligere antatt. Resultatene kommer fra en ny stor studie med data fra nesten 700 000 norske kvinner i alderen 50 - 69 år.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

En ny studie utført ved Kreftregisteret viser at det norske mammografiscreeningprogrammet reduserer brystkreftdødeligheten med 43 % blant kvinner som møter, sammenlignet med de som ikke møter. Dette er en betydelig større gevinst av programmet enn tidligere antatt. Resultatene kommer fra en ny stor studie med data fra nesten 700 000 norske kvinner i alderen 50 - 69 år.

Studien er utført av forskere fra Kreftregisteret og er publisert i det amerikanske tidsskriftet Cancer, 29. mai i år. For første gang er individdata fra screeningprogrammet i Norge tatt i bruk for å studere hvordan programmet påvirker dødeligheten av brystkreft. Forskerne har analysert dødeligheten av brystkreft blant om lag 700 000 kvinner i alderen 50 - 69 år som var invitert til Mammografiprogrammet i perioden 1996 – 2009. Dødeligheten blant de som deltok i programmet ble sammenlignet med dødeligheten blant de som ikke deltok.

Brystkreftdødeligheten nær halvert blant deltagerne

Studien viser at brystkreftdødeligheten er 43 % lavere blant de kvinnene som møtte i programmet, sammenlignet med de som ikke deltok.

- Reduksjonen i dødelighet er større enn tidligere norske studier har vist, men er helt på linje med resultater fra nyere internasjonale publiseringer, sier førsteforfatter av studien og seniorforsker ved Kreftregisteret, Solveig Hofvind.

- Det er viktig å være oppmerksom på at det tar tid fra oppstart av et screeningprogram til en kan måle effekten. Dette er en av grunnene til at våre funn er sterkere enn tidligere studier. Hun forklarer videre at opplysninger på individnivå er helt essensielt for å få adekvat evalueringsgrunnlag. Det er også en av årsakene til at resultatene i denne studien er sikrere enn tidligere studier, forklarer Hofvind.

Alle kvinner i alderen 50 – 69 år inviteres hvert annet år til deltagelse i Mammografiprogrammet, og om lag 75 % velger å delta. Et grovt overslag viser at 43 % reduksjon i brystkreftdødelighet blant de kvinnene som møter i Mammografiprogrammet tilsvarer i overkant av 100 færre brystkreftdødsfall i året. Studien viser at effekten av å møte i Mammografiprogrammet er uomtvistelig, avslutter Hofvind.

- Disse resultatene vil være svært viktige i den forestående evalueringen av Mammografiprogrammet som Forskningsrådet er ansvarlig for, sier Giske Ursin, direktør ved Kreftregisteret og medforfatter av studien. Hun mener resultatene burde motivere kvinner til å møte i programmet.