Mammografiprogrammet feirer: 3 millioner screeningundersøkelser gjennomført!

Torsdag 12. februar 2015 ble screeningundersøkelse nummer 3 millioner i Mammografiprogrammet gjennomført. Jubileumskvinnen Heidi Jensen ble behørig feiret med marsipankake og blomsteroverrekkelse på screeningenheten i Drammen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Publisert 17.2.15

OBS! Denne artikkelen er eldre enn fire år! Innholdet kan være utdatert

Torsdag 12. februar 2015 nådde Mammografiprogrammet en milepæl i programmets historie med gjennomføring av screeningundersøkelse nummer 3 millioner. Jubileumskvinnen Heidi Jensen ble behørig feiret med marsipankake og blomsteroverrekkelse på screeningenheten i Drammen. Nyere studier viser 40 % lavere brystkreftdødelighet blant kvinner som deltar i programmet sammenlignet med de som ikke deltar.

Mammografiprogrammet startet som et prøveprosjekt i fire fylker i 1996, og ble et landsdekkende program i 2005. Siden oppstarten er nesten 4 millioner invitasjoner sendt ut og 3 millioner screeningundersøkelser av til sammen 900 000 kvinner er gjennomført.

- Kvinnene har helt siden vi startet programmet vist at de setter stor pris på dette forebyggende helsetilbudet, sier nasjonal leder for programmet Solveig Hofvind ved Kreftregisteret. Oppslutningen er stabilt god; tre av fire invitasjoner resulterer i et oppmøte og hele 84% av de inviterte kvinnene har møtt en eller flere ganger.

Forskning viser at andelen svulster med spredning til lymfeknuter i armhulen er nesten halvert blant de som deltar i Mammografiprogrammet sammenlignet med de som ikke deltar.

- Svulstene oppdages rett og slett tidligere i sykdomsutviklingen. Denne forskyvningen i diagnosetidspunktet er hovedhensikten med screening fordi behandling dermed kan igangsettes før sykdommen blir livstruende, sier Hofvind.

Hensikten med programmet er å redusere dødeligheten av brystkreft blant de som inviteres. Nyere studier fra Mammografiprogrammet viser at dødeligheten av brystkreft er 40 prosent lavere blant kvinnene som deltar sammenlignet med de som ikke deltar.