Mammografievaluering i gang

Forskningsrådet kunngjør at evalueringen av Mammografiprogrammet settes i gang for fullt, etter forsinkelser på grunn av manglende tilgang til data.

Forskningsrådets evaluering av Mammografiprogrammet kommer nå i gang for fullt, etter forsinkelser på grunn av manglende tilgang til data.

Etter drøftinger mellom Kreftregisteret og Datatilsynet er det nå mulig å få tilgang til aktuelle anonymiserte data. Forskergruppene i Mammografievalueringen kan nå søke Kreftregisteret om tilgang til dette datamaterialet.

Les mer på Norges Forskningsråds sine internettsider