Lungekreftdagen markeres 9. november

Den 9. november markeres Lungekreftdagen over hele landet. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv og stjeler flest leveår i Norge. Forekomsten øker ikke lenger blant menn, men forekomsten hos norske kvinner har doblet seg på de siste 25 årene
OBS! Denne artikkelen er mer enn 5 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Den 9. november markeres Lungekreftdagen over hele landet. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv og stjeler flest leveår i Norge. Forekomsten øker ikke lenger blant menn, men forekomsten hos norske kvinner har doblet seg på de siste 25 årene.

I 2012 fikk 2 902 nordmenn diagnosen lungekreft, 1 602 menn og 1 300 kvinner. Mens forekomsten ikke lenger stiger hos menn, er den fortsatt økende blant norske kvinner.

- Da sigarettrøyking begynte å bli vanlig blant norske kvinner, startet de gjerne i «moden» alder. Etter hvert som røyking spredde seg til yngre aldersgrupper, har vi endt opp med en økende andel langtidsrøykere, og en økende andel storrøykere blant kvinner. Det er dette vi nå merker konsekvensene av.  Det er flere kvinner som har røykt mye over lengre tid i dag enn det var for ti år siden, sier overlege Tom K. Grimsrud i Kreftregisteret.

Øker fremdeles blant norske kvinner

Norske kvinner hadde lavest forekomst av lungekreft i Norden på 1960- og 70-tallet. Selv om forekomsten av lungekreft har økt blant kvinner i alle nordiske land siste 60 år, har økningen vært mindre i Sverige og Finland, mens danske kvinner fremdeles har den høyeste forekomsten i Norden. (Se figur med forekomst. Sverige er utelatt fordi tallene ikke er helt sammenlignbare.)


Dødelighetstall grunnlag for forsiktig optimisme?

Dødelighetstall grunnlag for forsiktig optimisme?
Hvis vi holder oss til Norden, er det i dag bare i Danmark og Island det dør flere kvinner av lungekreft enn i Norge, når folketall og alder tas i betraktning. De siste årene kan det imidlertid synes som om dødeligheten er i ferd med å flate ut i enkelte nordiske land. (Se figuren nedenfor).

- Kanskje er det litt for tidlig å glede seg. Den mest brukte måten å ta hensyn til alder på, er bruk av Verdens standardbefolkning (World Standard Population, forkortet W), men den toner ned alt som skjer i aldersgruppen over 70 år. Og det er nettopp i denne aldersgruppen forekomsten av lungekreft øker mest. I tillegg kan det være tilfeldige svingninger, sier Grimsrud.

Lav overlevelse for lungekreft

Lungekreft er totalt sett en av de hyppigste kreftformene vi har, og i 2012 døde  2 185 mennesker av denne sykdommen. Prognosene for denne pasientgruppen har bedret seg svakt de siste årene, men fremdeles dør det store flertallet av pasientene for tidlig.  Fem år etter diagnose er det om lag 12 prosent av mennene og 18 prosent av kvinnene som er i live sammenlignet med befolkningsgjennomsnittet .

15 prosent røykte daglig, 9 prosent av og til i 2013

Forskning viser at mellom 80 og 90 prosent av lungekrefttilfellene henger sammen med røyking. En del tilfeller kan også være fremskyndet av forurenset arbeidsmiljø og radon i inneluften. Over tid er det blitt en stadig lavere andel røykere her i landet. Tall fra Statistisk sentralbyrå for 2013 viste at 15 prosent av norske menn og kvinner røykte daglig, mens 9 prosent røykte av og til.


Tidligere var det langt flere menn enn kvinner som røykte daglig, men forskjellen ble gradvis mindre i årene 1973–1999. Det siste tiåret er andelen som røyker daglig, om lag den samme for kvinner som for menn. I 2013 svarte 15 prosent av mennene og 14 prosent av kvinnene at de var dagligrøykere. Det forventes derfor en nedgang i lungekreftratene, men utviklingen har gått sakte. Og fortsatt er det rom for en betydelig nedgang i andelen dagligrøykere, noe som vil ha en stor og positiv innvirkning på folkehelsen.