Lungekreft: Sett fokus på reseksjonrate som kvalitetsindikator

En ny islandsk studie viser at en relativt høy andel lungekreftpasienter opereres i Island, og den postoperative dødeligheten er lav. Dette burde føre til et økt fokus på kirurgisk behandling av lungekreftpasienter, skriver forsker Trond-Eirik Strand i Kreftregisteret i et lederinnlegg i julinummeret i Journal of Thoracic Oncology.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Reseksjonsrate (andel pasienter som får kirurgisk behandling) er en av de aller viktigste kvalitetsindikatorene for behandling av lungekreftpasienter. En ny islandsk studie viser at en relativt høy andel pasienter opereres på Sagaøya, og den postoperative dødeligheten er lav. Dette burde føre til et økt fokus på kirurgisk behandling av lungekreftpasienter, skriver forsker Trond-Eirik Strand i Kreftregisteret, i et lederinnlegg i juli-nummeret i Journal of Thoracic Oncology.

Lungekreft er en av kreftformene som fremdeles har dårligst prognose. Tall fra Kreftregisteret viser at kun 11 % av menn og 15 % av kvinner som får sykdommen lever fem år etter diagnose.  De som overlever lungekreft er i hovedsak de pasientene som har fått kirurgisk behandling.

Til tross for dette er det relativt få lungekreftpasienter som kan tilbys slik behandling. I tillegg viser tall fra Kreftregisteret for perioden 1994-2007 at reseksjonsraten for lungekreft varierer svært mye nasjonalt, fra 7 % som det laveste til hele 31 %.

Det er også store forskjeller i reseksjonsraten mellom ulike land i Europa. Mens det beregnes at over en femtedel av lungekreftpasientene tilbys kirurgisk behandling i Island, er andelen i Storbritannia økt fra 9% til 14% de senere år. I Norge er andelen ca. 1 av 6 (16 %).  Det er derfor viktig få klargjort den optimale reseksjonsraten og sikre at alle pasienter som kan opereres får tilbudet.

På bakgrunn av de store variasjonene i reseksjonsratene i Norge og internasjonalt utfordrer forsker Trond-Eirik Strand i Kreftregisteret fagmiljøet til å få etablert en lik internasjonal forståelse av innholdet i begrepet og en standard for hvordan det skal rapporteres.

- Uten en slik definisjon kan en ikke få til en entydig utvelgelse av pasienter og en god og korrekt sammenligning av den kirurgiske behandlingen som tilbys lungekreftpasienter nasjonalt og på tvers av landegrensene, sier Trond-Eirik Strand.

tor.johnsen@kreftregisteret.no