Lungekreft: Markert forskjell i overlevelse mellom opererte og ikke opererte

Det er en markert forskjell i overlevelse mellom opererte og ikke-opererte. Dette sier forsker Trond Eirik Strand i Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er en markert forskjell i overlevelse mellom opererte og ikke-opererte. Dette sier forsker Trond Eirik Strand i Kreftregisteret.

Lungekreft er den nest hyppigste kreftformen hos menn og den tredje hyppigste hos kvinner. Antall nye tilfeller øker mest hos kvinner, spesielt i yngre aldersgrupper. Det ble diagnostisert 2529 nye tilfeller i 2008, og 2100 personer døde av sykdommen i 2007.

Årsaken til den høye dødeligheten er i hovedsak at sykdommen oppdages i et så sent stadium at operasjon ikke kan foretas. Noen pasienter kan helbredes med stråleterapi, og cellegift er blitt mer vanlig for pasienter med utbredt sykdom. Prognosene er imidlertid ikke blitt bedre for disse pasientene, til tross for nye cellegiftpreparater.

Enda det satses enormt på cellegiftbehandling og at det er den behandlingen som vies mest oppmerksomhet, har de viktige resultatene uteblitt. Det er kun marginal gevinst av nyere generasjons cytostatika.

Lungekreftpasienter som får kirurgisk behandling har større sjanse til å overleve sykdommen. Spesialregisteret for lungekreft viser at 50-70% av de lungekreftpasienter som opereres lever etter fem år, avhengig av hvilket stadium de var i ved operasjonen.