Lav 1 og 3 års overlevelse blant brystkreftpasienter med spredning i Norge og Storbritannia

En studie publisert i British Journal of Cancer viser at over 90 % av kvinner som fikk brystkreft i Norge, Canada, Australia, og Sverige i perioden 2000-2007 levde 3 år etter diagnose. Norge hadde imidlertid langt dårligere tall for 1 og 3 års overlevelse for de som ble diagnostisert sent i sykdomsforløpet. Vi vet ikke om dette skyldes behandling eller andre faktorer sier overlege Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

En studie publisert i British Journal of Cancer viser at over 90 % av kvinner som fikk brystkreft i Norge, Canada, Australia, og Sverige  i perioden 2000-2007 levde 3 år etter diagnose. Danmark og Storbritannia hadde noe dårligere overlevelsestall. Norge og Storbritannia hadde imidlertid langt dårligere tall for 1 og 3 års overlevelse for de som ble diagnostisert sent i sykdomsforløpet enn de andre fire landene. Vi vet ikke om dette skyldes behandling eller andre faktorer sier overlege Tom Børge Johannesen ved Kreftregisteret som har deltatt i studien.  

Utsiktene for de som får diagnostisert brystkreft blir stadig bedre. Dette skyldes at screening oppdager sykdommen tidligere og at behandlingen blir stadig bedre. Det er imidlertid forskjeller i overlevelse fra land til land. En gruppe av forskere fra seks land har undersøkt om  forskjeller i diagnosetidspunkt kan forklare ulik overlevelse blant brystkreftpasienter i Australia, Canada, Danmark, Norge, Sverige og Storbritannia for perioden 2000-2007.  Overlege og nestleder Tom Børge Johannesen i Registeravdelingen i Kreftregisteret har deltatt i gruppen.

Studien omfatter om lag 252 000 brystkrefttilfeller fra kreftregistre i de seks landene. I Norge, Sverige og Australia var over 90 % av tilfellene diagnostisert tidlig i sykdomsforløpet (stadium I og II). Det var relativt få kvinner i Norge og Sverige som ble diagnostisert i stadium III eller IV (framskreden sykdom). Flere kvinner i Danmark ble diagnostisert på et senere stadium i sykdommen enn i de andre landene.

I Australia, Canada, Norge og Sverige var 3 års overlevelse for alle pasienter over 90 %, mens det i Danmark i Storbritannia var noe dårligere (87-89 %).

- Det som forbauset oss i Kreftregisteret var at 1 års overlevelse for de som ble diagnostisert med fjernmetastaser var langt dårligere enn i de andre landene. Her hadde til og med britene bedre overlevelsestall enn oss. Norge hadde langt bedre tall for 3 års overlevelse enn Storbritannia, men også her hadde vi nest dårligst overlevelse for kvinner med framskreden brystkreft, sier Overlege Tom Børge Johannesen i Kreftregisteret.  

Det er ingen sikker forklaring på hvorfor overlevelse for norske kvinner som blir diagnostisert med framskreden brystkreft er så dårligere enn i Sverige og Danmark.

- Det kan selvfølgelig skyldes forskjeller i behandlingen av denne gruppen pasienter får i Norge sammenlignet med de andre landene i undersøkelsen, sier Tom Børge Johannesen. Bildet kan imidlertid være langt mer nyansert enn det. Det er imidlertid viktig at det kliniske miljøene er klar over at slike forskjeller finnes i de historiske dataene og har fokus på å bedret overlevelsen for så mange som mulig av dem som blir diagnostisert sent i sykdomsforløpet, tilføyer Johannesen     

tor.johnsen@kreftregisteret.no