Kvinner som reserverer seg mot lagring av personopplysninger i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft kan nå motta påminnelse om å ta ny celleprøve

Endringer i organiseringen av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft gir nå kvinner som allerede har reservert seg, eller ønsker å reservere seg mot lagring av personopplysninger om negative funn mulighet til å motta påminnelse om å ta ny celleprøve. Dette har ikke vært mulig tidligere.

Endringer i organiseringen av Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft gir nå kvinner som allerede har reservert seg, eller  ønsker å reservere seg mot lagring av personopplysninger om negative funn mulighet til å motta påminnelse om å ta ny celleprøve. Dette har ikke vært mulig tidligere. 

Slik programmet har vært organisert fra starten i 1995 har det ikke vært mulig å sende brev med påminnelse til kvinner som har reservert seg mot lagring av personopplysninger knyttet til normale funn. Kreftregisteret har fått signaler fra flere hold om at dette er uheldig.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft har nå gjort en større organisatorisk endring slik at det nå er mulig å sende brev om at det er på tide å ta ny prøve til kvinner som ikke ønsker registrering av personopplysninger knyttet til normale funn.

Kvinner som velger denne reservasjonsteksten:
”Jeg reserverer meg mot at mine personopplysninger ved normale funn lagres permanent i Kreftregisteret. Reservasjonen omfatter både tidligere og eventuelle fremtidige undersøkelser”  får nå tre valgmuligheter når det gjelder påminnelsesbrev:

  • Jeg ønsker likevel å motta brev med påminnelse
  • Jeg ønsker ikke å motta brev med påminnelser
  • Jeg ønsker ikke å motta brev med påminnelser og vil at all informasjon om at jeg har mottatt påminnelser tidligere slettes

Vi gjør oppmerksom på at endring av reservasjon i dag ikke er mulig ved pålogging med MinID. Dette må derfor gjøres skriftlig pr. ordinær post.