Kvinner med forstadier til livmorhalskreft får oftere påvist brystkreft

Kvinner som får påvist forstadier til livmorhalskreft har en høyere forekomst av brystkreft enn den kvinnelige normalbefolkningen. Dette viser en ny studie utført av forsker Bo Terning Hansen ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne saken er mer enn 2 år gammel

 

Kvinner som får påvist forstadier til livmorhalskreft har en høyere forekomst av brystkreft enn den kvinnelige normalbefolkningen. Dette viser en ny studie utført av forsker Bo Terning Hansen ved Kreftregisteret.

Forsker Bo Terning Hansen ved Kreftregisteret har sammenlignet forekomst av brystkreft blant norske kvinner som fikk påvist forstadier til livmorhalskreft med forekomst av brystkreft blant alle norske kvinner i perioden 1970 - 2008. Studien er publisert i siste nummer av British Journal of Cancer.

Bo Terning Hansen fant en økt forekomst av brystkreft blant de som tidligere hadde fått påvist forstadier til livmorhalskreft.

- Avhengig av type forstadium til livmorhalskreft, observerte vi 10 eller 50 prosent flere tilfeller av brystkreft enn forventet ut fra forekomsten av brystkreft i hele den kvinnelige befolkningen. Dette er en moderat forhøyet risiko, sier Hansen.

Studien kan ikke påvise årsaken til den økte forekomsten av brystkreft. En forklaring kan være sammenfall av risikofaktorer som forårsaker livmorhalskreft og brystkreft.

Annen forskning peker på humant papillomavirus (HPV) og bruk av hormonelle prevensjonsmidler som mulige risikofaktorer for begge kreftformer. Det er imidlertid faglig uenighet om forbindelsen mellom HPV og utvikling av brystkreft.

En alternativ forklaring er at kvinner med påviste forstadier til livmorhalskreft i større grad møter til screening for brystkreft enn den generelle kvinnelige befolkningen.

- Det kan i så fall bety at kvinner med forstadier til livmorhalskreft har en større sjanse for å få oppdaget brystkreft,  sier forsker Bo Terning Hansen ved Kreftegisteret.

tor.johnsen@kreftregisteret.no