Kvalitetssikring av forskning og forskning på kvalitetssikring

Det er ikke noe klart definert skille mellom forskning og kvalitetssikring.De er to sider av samme sak og utgjør samlet en forutsetning for god kunnskapsbasert utvikling og forbedring av helsetjenestene. Dette skriver prosjektleder Geir Hoff ved Kreftregisteret i en artikkel i siste nummer av Best Practice & Research Clinical Gastroenterology.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det er ikke noe klart definert skille mellom forskning og kvalitetssikring.De er to sider av samme sak og utgjør samlet en forutsetning for god kunnskapsbasert utvikling og forbedring av helsetjenestene. Dette skriver prosjektleder Geir Hoff ved Kreftregisteret i en artikkel i siste nummer av Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. 

Tekst: Tor Johnsen

Forskere er i økende utsatt for et publiseringspress, og dette fører til at mer og mer av forskningen publiseres i tidsskrifter med dårligere fagfellevurdering. Et fornyet fokus på kvalitetssikring av forskning er derfor en forutsetning for å opprettholde forskningens troverdighet.

Et økt fokus på vitenskapelig metode i arbeidet med kvalitetssikring vil også øke tiltroen til forskningsresultater. Dette gjelder særlig forskning med basis i kvalitetsregisterdata. Kvalitet på kvalitetsregisterdata må være tilstrekkelig dokumentert for kontinuerlig å kunne utvikle og forbedre helsetjenestene.

Geir Hoff påpeker at skillet mellom forskning og kvalitetssikring er kunstig, og at økt bruk av SQUIRE (Standards for Quality Improvement Reporting Excellence) vil føre til økt oppmerksomhet på kvalitetssikring som tema i medisinske tidsskrifter.