Kronikk: Gamle kreftpasienter – store utfordringer

En kronikk i Dagbladet 11.1.2013 skrevet av Astri Syse i NOVA og Steinar Tretli i Kreftregisteret peker på de utfordringer helsevesenet står overfor i forhold til kreftdiagnostikk, behandling og oppfølging av det økende antall kreftpasienter over 80 år
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Antallet krefttilfeller som diagnostiseres hos eldre over 80 år er tredoblet på 30 år. Det er forventet en ytterlige dobling av krefttilfeller i denne gruppen fram til 2050. En kronikk i Dagbladet 11.1.2013  skrevet av Astri Syse i NOVA og  Steinar Tretli i Kreftregisteret peker på de utfordringer helsevesenet står overfor i forhold til kreftdiagnostikk, behandling og oppfølging.

Disse utfordringene vil ha betydelige implikasjoner for økonomiske og politiske prioriteringer for medisinsk så vel som omsorgsmessig ivaretakelse, skriver forfatterne.

Les kronikken på dagbladet.no

tor.johnsen@kreftregisteret.no