Krefttallene for 2009 publiseres i juni 2011

Kreftregisterets årlige rapport, Cancer in Norway, blir utgitt i juni 2011. Utsettelsen skyldes en større omlegging av rutinene for registrering av krefttall og maskering av data.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisterets årlige rapport, Cancer in Norway, blir utgitt i juni 2011, ikke i desember 2010. Utsettelsen skyldes en større omlegging av rutinene for registrering av krefttall og maskering av data.  

Kreftregisteret publiserer vanligvis komplette krefttall for ett år innen utløpet av det påfølgende kalenderåret, og tallene for 2009 skulle blitt utgitt i desember 2010.
Høsten 2009 ble det innført nye, elektroniske registreringsrutiner og -løsninger for å maskere og kryptere kreftmeldinger fra leger og helseforetak. Dette har krevd betydelig tid og ressurser til systemutvikling, kvalitetssikring og testing før det kunne iverksettes.

Kreftregisteret er nå i sluttføringen av denne store omleggingen av registreringsrutinene med etableringen av KREMT (KreftRegisterets Elektroniske MeldeTjeneste). Kreftregisteret mottar årlig 220 000 meldinger. Tidligere ble disse meldingene kodet og registrert inn i to systemer: Hovedinsidensregisteret og i de ulike kvalitetsregistrene. Dette har innebåret utstrakt dobbeltregistrering. Med KREMT har Kreftregisteret nå en løsning der data kun skal registreres én gang i Den Integrerte Kreftregistermodellen.