Kreftregisterets strategirapport

Kreftregisterets strategirapport for 2008-2009 tar utgangspunkt i blant annet Kreftregisterforskriften og Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 (Kreftstrategien). Den omhandler spesielt videreutviklingen av nasjonale diagnose-, behandlings- og oppfølgingsregistre (kvalitetsregistre), samt forskning knyttet til disse registrene.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisterets strategirapport for 2008-2009 tar utgangspunkt i blant annet Kreftregisterforskriften og Nasjonal strategi for kreftområdet 2006-2009 (Kreftstrategien). Den omhandler spesielt videreutviklingen av nasjonale diagnose-, behandlings- og oppfølgingsregistre (kvalitetsregistre), samt forskning knyttet til disse registrene.