Kreftregisterets nettportal for utveksling av data

I forbindelse med utsending av purringer til sykehusene denne uken, åpnes Kreftregisteret nye nettportal for sikker utveksling av kreftdata. 54 sykehus og andre institusjoner har fått klarert tilgang og er klar for den nye løsningen, men noen sykehus har fremdeles ikke meldt inn kontaktperson. Disse får en påminnelse nå.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

I forbindelse med utsending av purringer til sykehusene denne uken, åpnes Kreftregisteret nye nettportal for sikker utveksling av kreftdata. 54 sykehus og andre institusjoner har fått klarert tilgang og er klar for den nye løsningen, men noen sykehus har fremdeles ikke meldt inn kontaktperson. Disse får en påminnelse nå.

- Vi sender ut påminnelse til de sykehusene som ikke har meldt inn kontaktperson parallelt med at nettportalen åpnes for de som allerede har fått brukertilgang. Dette fordi vi i størst mulig grad ønsker å bruke nettportalen til den forestående utsendingen av purringer, sier seksjonsleder på Registeravdelingen, Siri Larønningen.

Fra minnepinner til nettportal

Kreftregisteret og ulike helseinstitusjoner har fram til nå utvekslet store mengder data i form av minnepinner og CDer. Forskningsfiler og purrefiler har blitt sendt med rekommandert post, og pasientdata fra sykehus har blitt sendt avidentifisert én dag, mens koblingsnøkkel mellom person-ID og personnummer har blitt sendt en annen dag.

Sikrere, raskere og billigere

- Dette var et tidkrevende system som vi nå ser slutten på. Med innføringen av Kreftregisterets nye nettportal har vi fått en sikrere, raskere og billigere måte å utveksle kreftdata på, sier leder på Kreftregisterets IT-avdeling, Jan Nygård.

Informasjonssikkerhet

Nettportalen er i tråd med kravene til informasjonssikkerhet fra Helsedirektoratet, og den består av et to-faktors autentiseringssystem med et felles sertifikat og unike brukernavn og passord for hver enkelt bruker. Rent praktisk betyr dette at en forhåndsklarert bruker kan laste opp og hente ned filer fra en maskin der sertifikatet er installert.