Kreftregisterets kostholdsekspert blir professor ved Universitetet i Oslo

Forsker Anette Hjartåker ved Kreftregisteret tiltrer som professor i ernæring ved Universitetet i Oslo 1. mars. Hun har vært en stor ressurs for Kreftregisteret og en aktiv og klar formidler av informasjon om kosthold og kreft.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Forsker Anette Hjartåker ved Kreftregisteret tiltrer som professor i ernæring ved Universitetet i Oslo 1. mars. Hun har vært en stor ressurs for Kreftregisteret og en aktiv og klar formidler av informasjon om kosthold og kreft.

Tekst: Tor Johnsen

Anette Hjartåker er utdannet som ernæringsfysiolog. Hun tok sin doktorgrad ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø i 2001, og var senere post-doc ved avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo. Hun tiltrer stillingen som professor ved avdeling for ernæringsvitenskap, 1. mars 2011.

Anette Hjartåker har vært Kreftregisterets ernæringsekspert og svart på en rekke ulike spørsmål som f. eks inntak av vitaminer og prostatakreft, og alkoholbruk og kreftrisiko, og hun har gjennomført to undersøkelser om hvorvidt inntak av melk og meieriprodukter er en beskyttende faktor i forhold til brystkreft hos kvinner.

Hennes første undersøkelse fra 2001 skapte avisoverskrifter i inn- og utland idet materialet antydet at de kvinner som drakk mye melk hadde lavere kreftforekomst enn de som ikke gjorde det. Resultatet fra en senere undersøkelse der en inkluderte andre meieriprodukter har imidlertid gått langt mer upåaktet hen idet analysen ikke viste noen sammenheng mellom kvinners inntak av melk og osteprodukter og forekomst av brystkreft.

Anette Hjartåker har særlig studert årsaker til bryst- og tarmkreft. I Kreftregisteret har hun vært nært knyttet til ”Kvinner og kreft-studien” og EBBA-studiene (Energy Balance and Breast Cancer Aspects).  Dette arbeidet vil videreføres i hennes nye stilling ved Universitetet i Oslo. Hun vil fremdeles ha en tilknytning til Kreftregisteret gjennom ulike samarbeidsprosjekter.

Vi på Kreftregisteret ønsker å takke henne for hennes innsats og ønsker lykke til videre.