Kreftregisterets forskningsaktivitet får anerkjennelse fra Norges Forskningsråd

Internasjonale forskere har evaluert forskning innen biologi, medisin og helse i Norge.<br>- Vi er svært glad for at Kreftregisteret forskning får stor anerkjennelse og vurdert å være ”very good”, sier avdelingsleder Steinar Tretli i Kreftregisterets forskningsavdeling.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Internasjonale forskere har evaluert forskning innen biologi, medisin og helse i Norge. Kreftregisterets forskning har blitt vurdert å være svært god, og at forskningen er av stor betydning nasjonalt og internasjonalt.
- Vi er svært glad for at Kreftregisteret forskning får stor anerkjennelse og vurdert å være ”very good, sier avdelingsleder Steinar Tretli i Kreftregisterets forskningsavdeling.

Sju internasjonale ekspertgrupper har, på oppdrag av Norges Forskningsråd, evaluert biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning. Resultatet av evalueringen ble offentliggjort 17. november 2011. Ekspertpanelene konkluderer med at Norge har forskningsmiljøer i toppklasse innenfor biologi, medisin og helsefag.  

Ekspertpanel 5 har evaluert forskning innen samfunnsmedisin og helsefag, og har også vurdert forskningen som utføres ved Kreftregisteret.  

- Vi er svært glad for at Kreftregisteret forskning får stor anerkjennelse og blitt vurdert å være ”very good”, sier avdelingsleder Steinar Tretli i Kreftregisterets forskningsavdeling.

Det fremheves at Kreftregisteret har et bredt aktivitetsnivå, en stor vitenskapelig produksjon og har mange internasjonale samarbeidsprosjekter.  Komiteen fastslår også at forskningsaktiviteten er av stor betydning for det norske og det internasjonale samfunnet.

Komiteen anbefaler at Kreftregisteret i enda større grad tar ledelsen i prosjekter.

- Det er vi enig i, fortsetter Tretli.

Kreftregisteret har fokusert på dette en god stund. En prioritert satsning på internasjonale samarbeidsprosjekter bidrar til at dette tar noe tid. Vi må også finne løsninger på at visse bestemmelser i det nasjonale finansieringssystemet vanskeliggjør ledende posisjoner i prosjekter knyttet til klinisk rettede problemstillinger.

tor.johnsen@kreftregisteret.no