Kreftregisteret tildeles 2,4 millioner til kvalitetsregistre

Det ble utlyst kr 8,3 mill til utviklingsprosjekter for kvalitetsregistre i desember 2010. Kreftregisteret søkte i februar om tildeling av midler til utvikling av kvalitetsregistre, og er nå tildelt over 2,4 millioner til kvalitetssikring og utvikling av kvalitetsregistre.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Det ble utlyst kr 8,3 mill til utviklingsprosjekter for kvalitetsregistre i desember 2010. Kreftregisteret søkte i februar om tildeling av midler til utvikling av kvalitetsregistre, og er nå tildelt over 2,4 millioner til kvalitetssikring og utvikling av kvalitetsregistre. 

Tekst: Tor Johnsen

Det nasjonale arbeidet med medisinske kvalitetsregistre ble startet i januar 2009. Fra en total ramme på kr 8,3 mill utlyst 16.12.2010 kunne det søkes om midler til prosjekter til utvikling av nye registre eller kvalitetssikring av data i eksisterende registre. Midlene skulle tildeles som engangsbeløp og ikke til drift.

Kreftregisteret søkte i februar om midler til utvikling av kvalitetsregistre. Den interregionale styringsgruppen for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre har nå besluttet å tildele 2,4 millioner til kvalitetssikring og videreutvikling av kvalitetsregistre i Kreftregisteret. Disse fordeler seg på følgende registre:

  • Til kvalitetssikring av data i register for tykk- og endetarmskreft tildeles 910 000 kroner
  • Til utvikling av elektronisk løsning for register for kreft i spiserør og magesekk, register for hjernesvulster, register for barnekreft og register for lymfomer tildeles 1 000 000 kroner  
  • Til utvikling av mal for tilbakerapportering av patologidata i register for brystkreft og register for føflekkreft tildeles 530 000 kroner

Tildelingen er en kjærkommen oppmuntring i arbeidet med å utvikle gode behandlingsregistre på kreftområdet. Vi i Kreftregisteret er overbevist om at gode kvalitetsregistre på sikt kan bidra til bedre utredning, behandling og oppfølging av de som rammes av kreft, sier Avdelingsleder Bjørn Møller i Kreftregisteret.