Kreftregisteret støtter utprøving av HPV-testing i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Kreftregisteret støtter Helsedirektoratets ønsker om å starte en implementeringsstudie med HPV-testing i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. HPV-test vil gi bedre oppfølging av kvinner med høyere risiko for å utvikle forstadier, mens kvinner med påvist lav risiko vil kunne møte sjeldnere til undersøkelse, sier leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Kreftregisteret, Stefan Lönnberg.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Denne artikkelen er mer enn 2 år gammel

Kreftregisteret støtter Helsedirektoratets ønsker om å starte en implementeringsstudie med HPV-testing i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft. En slik test vil gi bedre oppfølging av kvinner med høyere risiko for å utvikle forstadier, mens kvinner med påvist lav risiko vil kunne møte sjeldnere til undersøkelse, sier leder for Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft i Kreftregisteret, Stefan Lönnberg.  

Livmorhalskreft er den tredje vanligste kreftformen hos kvinner globalt og rammer ofte forholdsvis unge kvinner (fra 30 år). Den primære årsaken til livmorhalskreft er infeksjon med humant papillomavirus (HPV), men nye tilfeller av sykdommen kan forebygges ved å oppdage og behandle forstadier før de utvikler seg til kreft. 

I Norge har screening med celleprøve vist seg å være effektivt i å forhindre livmorhalskreft og det er stadig færre som får og dør av sykdommen etter at Masseundersøkelsen startet. En viktig utfordring er imidlertid at halvparten av de som får livmorhalskreft i Norge ikke har møtt for å ta celleprøve av livmorhalsen hvert 3 år, slik Masseundersøkelsen anbefaler. Dessuten er oppslutningen om Undersøkelsen synkende, særlig i de yngre aldersgruppene.

- Fortsetter denne trenden vil den positive effekten av Masseundersøkelsen minske og føre til at antall tilfeller av livmorhalskreft igjen øker på sikt. Det er derfor viktig å snu denne negative trenden og å redusere ulemper for de kvinnene som deltar. Samtidig må vi sørge for at den positive effekten av screeningen opprettholdes eller helst forbedres, sier leder for Masseundersøkelsen Stefan Lönnberg.

Ett tiltak er å erstatte celleundersøkelse med en følsom HPV-test i Masseundersøkelsen. En god test kan påvise infeksjon som kan føre til celleforandringer og øke risiko for forstadier til sykdom og livmorhalskreft. Kreftregisteret støtter derfor Helsedirektoratets ønske om å starte en implementeringsstudie for å ta i bruk slike HPV-tester i screeningundersøkelser mot livmorhalskreft.

- Dette kan være en vinn-vinn situasjon, sier Stefan Lönnberg. Ved å ta i bruk en sensitiv HPV-test i Masseundersøkelsen vil en kunne se om vi kan redusere antallet nødvendige celleprøver og opprettholde tilsvarende eller bedre kreftforebyggende effekt for mange av de kvinnene som deltar i screeningprogrammet.

Dette vil kunne innebære færre ulemper for mange av de som deltar i Masseundersøkelsen. Kvinner med lav risiko for å utvikle forstadier ville kunne møte sjeldnere til undersøkelse. Samtidig vil en kunne gi bedre oppfølging til kvinner med høyere risiko.

Innføring av HPV-test i primærscreening vil sannsynligvis også kunne gi betydelig effektivisering av laboratorievirksomheten knyttet til Masseundersøkelsen

tor.johnsen@kreftregisteret.no