Kreftregisteret støtter etableringen av et nordisk samarbeid om kliniske multisenterstudier

Helse og Omsorgsdepartementet har gjennomført en høring for å kartlegge interessen for et forslag å etablere et nordisk samarbeid om kliniske multisenterstudier. Kreftregisteret støtter etableringen av et slikt samarbeid i sin høringsuttalelse.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Nordisk ministerråds Embedsmannsgruppe for sosial- og helsespørsmål (EK-S), besluttet høsten 2010 å nedsette en arbeidsgruppe med representanter fra alle de nordiske landene for å utrede mulighetene for å etablere et nordisk samarbeid om kliniske multisenterstudier. 

Helse- og omsorgsdepartementet har gjennomført en høring for å kartlegge interessen for forslaget i de nordiske landene, hos aktuelle nordiske organisasjoner og forsknings- og innovasjonsfinansiører.

Kreftregisteret støtter initiativet om etablering av et nordisk samarbeid om kliniske multisenterstudier.  Et slikt samarbeid er viktig gitt de spesielle utfordringene i våre land som spredt bosetning og flere mindre sykehus.

Vi tror det er viktig å sette inn tiltak for å øke inklusjonstakten og sikre at pasienter får tilbud om utprøvende behandling som kan helbrede eller forlenge deres liv.

Kreftregisteret tror et slikt nordisk samarbeid om kliniske studier bør ta utgangspunkt i våre kvalitetsregistre.