Kreftregisteret sterkt representert på historisk toppmøte om kreft i Oslo

Global Academic Programs (GAP) er et program ledet av MD Anderson Cancer Centre i Houston, Texas. I neste uke samles over 300 krefteksperter fra hele verden i Oslo til den første GAP-konferansen som arrangeres utenfor Houston. Kreftregisterets forskere er sterkt representert blant foredragsholderne på konferansen.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Global Academic Programs (GAP) er et program ledet av MD Anderson Cancer Centre i Houston, Texas.  I neste uke samles krefteksperter fra hele verden i  Oslo til den første GAP-konferansen som arrangeres utenfor Houston. Kreftregisterets forskere er sterkt representert blant foredragsholderne på konferansen.


MD Anderson Cancer Center i Houston, Texas er en av verdens ledende institusjoner innenfor forskning og behandling av kreft.  Hvert år arrangerer MD Anderson en konferanse i regi av Global Academic Programs der forskere fra ledende kreftinstitusjoner fra hele verden møtes for å utveksle forskningsresultater og ideer, og å etablere nettverk og samarbeid.

GAP konferansen  har inntil nå kun funnet sted i Houston, men fra 2012 er det bestemt at konferansen skal arrangeres annet hvert år utenfor USA.  Norge er vertsland til den første GAP-konferansen som arrangeres utenfor Houston og fra 14. til 16. mai 2012 møtes forskere fra hele verden på Holmenkollen Park Hotell i Oslo.

- Det er spennende at dette kreftmøtet nå arrangeres i Norge, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret,  som er en av MD Anderson Cancer Centers norske partnere.  På GAP-konferansen får vi en enestående mulighet til å interagere med en rekke internasjonale kollegaer på kreftområdet.

- Konferansen gir også norske klinikere og forskere mulighet til å oppdateres på forskning som foregår over hele verden på årsaker til  og diagnostisering av kreft og framskritt innenfor behandling av ulike kreftformer. 

Kreftregisteret er, ved siden av Stavanger Universitetssjukehus og Radiumhospitalet ved Oslo Universitetssykehus, MD Andersons norske partnere. Kreftregisteret er sterkt representert på GAP konferansen og seks av instituttets forskere skal presentere resultater av ulike studier bygd på registerdata og screeningundersøkelser .   

tor.johnsen@kreftregisteret.no