Kreftregisteret søker kvinner over 34 år til fokusgruppeintervju

Kreftregisteret ønsker å komme i kontakt med kvinner over 34 år for å teste informasjonsmateriell som er utarbeidet for å informere kvinner om kommende endringer i dagens screeningprogram mot livmorhalskreft.

Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft trenger din hjelp til å utarbeide god og forståelig informasjon.

Kreftregisteret ønsker å komme i kontakt med kvinner over 34 år for å teste informasjonsmateriell som er utarbeidet for å informere kvinner om kommende endringer i dagens screeningprogram mot livmorhalskreft.

Fokusgruppeintervjuene vil foregå på Kreftregisteret på Majorstuen i Oslo.

Les mer på Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft