Kreftregisteret gratulerer professor Clas Tropé for Kong Olav Vs kreftforskningspris 2012

Kreftregisteret gratulerer professor Clas Tropé ved Oslo Universitetssykehus. Han ble i går tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2012 for hans arbeid med behandling av kvinner med eggstokkskreft. Kreftregisteret har deltatt aktivt med professor Tropé i hans arbeid.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

Kreftregisteret gratulerer professor Clas Tropé ved Oslo Universitetssykehus. Han ble i går tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2012 for hans arbeid med behandling av kvinner med eggstokkskreft. Prisen deles hvert år ut til en kreftforsker som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang, og har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet Kreftregisteret har deltatt aktivt med professor Tropé i hans arbeid.

- Samarbeidet med professor Tropé har, gjennom god dokumentasjon og behandling på færre sykehus, ført til høyere overlevelse og bedre livskvalitet for dem som overlever denne sykdommen, sier overlege Torbjørn Paulsen ved Kreftregisteret.

Clas Tropé trekker fram samarbeidet med Torbjørn Paulsen som begynte i 2002 som en viktig brikke i det arbeidet han nå berømmes for.

- Vi er meget glad for at professor Tropé anerkjenner Kreftregisterets rolle i dette arbeidet og gleder oss til å samarbeide med ham framover, sier Torbjørn Paulsen. 

tor.johnsen@kreftregisteret.no