Kreftregisteret gis medhold av likestillings- og diskrimineringsnemnda

Kreftregisterets organisering av Mammografiprogrammet er ikke er strid med forbudet mot indirekte diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne. Det fastslår Likestillings- og diskrimineringsnemnda i et vedtak i en klagesak i møte 25. oktober 2011.

Saken ble innklaget til nemnda etter at Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde kommet fram til samme konklusjon i møte 17. oktober 2010.  Klager mente at det var i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven at Kreftregisteret ikke kunne tilrettelegge det slik at hun kunne gjennomføre mammografiundersøkelse i regi av registeret i sin hjemby.