Kreftregisteret er ikke imot kreftvaksinen

Kreftregisteret, Institutt for populasjonsbasert kreftforskning erkjenner at oppslaget i Dagsavisen 29.10.2007, har skapt uklarhet om instituttets holdning og syn på HPV-vaksinen. Vi understreker at Kreftregisteret ikke er kritisk til vaksinen som sådan. Det er bred enighet i instituttet om at det er overveiende sannsynlig at vaksinen vil kunne forebygge livmorhalskreft og at det heller ikke er påvist bivirkninger av vaksinen inntil nå.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

OBS! Denne artikkelen er eldre enn ti år! Innholdet kan være utdatert

 Publisert 02.11.2007

Direktør Frøydis Langmark i Kreftregisteret understreker at hun ikke er imot vaksinen, men at hun på det nåværende tidspunkt er reservert til at den bør tas inn i et barnevaksinasjonsprogram.

Rita Steen, som leder instituttets avdeling for screeningbasert forskning var Kreftregisterets representant i en faggruppe oppnevnt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Hun har som medlem av denne gruppen - på et medisinsk-faglig grunnlag - vurdert og anbefalt at HPV vaksinen tas inn barnevaksinasjonsprogrammet. I mandatet for denne gruppen står det klart at gruppens arbeid ikke skal:

"omfatte de økonomiske sidene ved eventuelt å inkludere HPV-vaksine i et barnevaksinasjonsprogram."

Direktør Frøydis Langmark har lagt et bredere perspektiv til grunn for sitt syn, og tar også utgangspunkt i andre samfunnsmessige og økonomiske faktorer. Hun understreker imidlertid at hun og Rita Steen er helt på linje med hensyn til vaksinens forebyggende potensial.

Om vaksinen skal implementeres i et barnevaksinasjonsprogram eller ikke, er imidlertid et spørsmål som det ikke finnes ett svar på, da vurderingene er basert på komplisert kunnskap og på mye man ennå ikke vet. Både Rita Steen og Frøydis Langmark understreker at det derfor ikke er nødvendig at Kreftregisteret må ha ett offisielt syn i denne saken.

Frøydis Langmark, direktør

Rita Steen, avdelingsleder, screeningbasert forskning

Kreftregisteret