Kreftregisteret advarer: Unngå all tobakk - også snus!

Tall fra Statens Institutt for Rusforskning (SIRUS) viser at salget av snus fortsatte å stige i 2012. Snus er et dårlig alternativ til å kutte røyken helt. Tobakk, uansett form, øker risikoen for kreft og andre sykdommer, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.
OBS! Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel. Innhold i teksten kan være utdatert.

- Snus fører til alvorlig kreft og andre sykdommer

Tall fra Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at salget av snus fortsatte å stige i 2012. Dette bekymrer oss fordi snus er et dårlig alternativ til å kutte røyken helt. Tobakk, uansett form, øker risikoen for kreft, sier overlege Tom K. Grimsrud ved Kreftregisteret.

 Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at stadig færre røyker. Bare 16 % av den voksne befolkningen røykte daglig i 2012, og andelen i den unge befolkningen var bare 7 %. Samtidig viser tall fra SIRUS at salget av snus i Norge fortsatte å øke i 2012.

- Det er meget positivt at stadig flere stumper røyken. Det er imidlertid grunn til å rope et varsku om at snus har mange av de samme skadevirkningene som røyking. Snus inneholder kreftfremkallende stoffer, og øker risikoen for flere alvorlige kreftformer. Det er også holdepunkter for at snus i graviditeten kan føre til dødfødsel, lav fødselsvekt, og pustestans etter fødselen, slik vi ser ved røyking. Vi vet at kjemisk påvirkning i svangerskapet kan gi alvorlige følger for barna på lang sikt, også i voksen alder, sier overlege Tom Grimsrud i Kreftregisteret.

Snus årsak til alvorlige kreftformer

Han viser til en ekspertgruppe ved WHOs kreftforskningssenter (IARC) som i 2009 gikk i gjennom alle publiserte vitenskapelige studier om snus og kreft. Gruppen fant tilstrekkelige holdepunkter til å fastslå at snus øker risikoen for kreft hos mennesker, både i munnhulen, bukspyttkjertelen og spiserøret. Spiserørskreft var da ny på listen over kreftformer med klart økt risiko. Kreftfaren gjelder også de typene snus som brukes i Nord-Europa. 

- Disse kreftformene er alvorlige sykdommer som gir lav overlevelse for dem som rammes. Det er en utbredt misforståelse at konklusjonene fra WHO er tilbakevist i senere studier. Vi fraråder derfor alle å bruke snus, spesielt unge kvinner. De siste tallene fra SIRUS er urovekkende, sier Grimsrud.

Dårligere prognose ved kreft og andre sykdommer 

Produsentene jubler over at omsetningen av snus øker fra år til år, men prisen for brukerne kan være høyere enn vi vet i dag.

- Nikotin omdannes i menneskekroppen til kreftfremkallende stoffer. Undersøkelser tyder på at bruk av snus gir dårligere prognose for dem som rammes av kreft og andre sykdommer. Man ser at nikotin forstyrrer kroppens normale overlevelsesmekanismer både hos dyr og mennesker. Mange lar seg derfor lure når snus blir karakterisert som "livreddende". I denne saken tror jeg folk bør lytte mer til medisinsk, kjemisk og biologisk ekspertise, og mindre til adferdsforskerne ved SIRUS, avslutter Grimsrud.

tor.johnsen@kreftregisteret.no